Вісник ХНАУ №1 2015 Серія Економічні науки

 

Архів номеру

Зміст

Гудзь О.Є. Стратегічне управління ризикозахищенністю інноваційної діяльності підприємств

3

Данкевич Є.М. Cоціальна складова інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки

9

Євчук Л.А. Основи забезпечення фінансової стійкості підприємства

15

Запша Г.М., Дідур Г.І. Перспективні напрямки створення інтеграційних об’єднань в аграрній сфері 

21

Зоріна О.І., Сиволовська О.В., Зорін А.В. Застосування логістичної концепції як напряму підвищення якості вантажних перевезень 

30

Писаренко В.В. Удосконалення системи кадрового менеджменту на аграрних підприємствах 

37

Потриваєва Н.В. Облікове забезпечення ремонту і поліпшення основних засобів 

43

Рожков А.О., Сєвідова І.О. Економічна ефективність вирощування пшениці твердої ярої та тритикале ярого за впливу різних варіантів оптимізації елементів технології вирощування 

51

Савченко В.Ф., Гривко С.Д. Аналіз розвитку кластерів у національній економіці 

56

Ульянченко О.В., Прозорова Н.В. Пріоритетні напрями інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України 

63

Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є. Стратегічний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства 

72

Шиян Д.В., Антонова А.Е. Вплив рівня продуктивності корів на загальну ефективність виробництва 

78

Кісіль М.І. Пріоритетні напрями інвестицій у аграрну сферу України в умовах нестабільності 

83

Антощенкова В.В. Стан та перспективи розвитку молочного скотарства України 

90

Біліченко О.С. Інвестиції в людський капітал ……………………….

96

Бондаренко О.С. Проблеми формування структури фінансово-кредитного забезпечення розвитку аграрних підприємств 

102

Герасименко Ю.С. Еколого-економічна концепція розвитку аграрного сектора України 

108

Гончар В.Г. Міжнародні валютно-кредитні відносини суб’єктів господарювання  як складова фінансової безпеки держави 

118

Горкавий В.К., Ментей О.С. Використання методів математичної статистики в управлінні соціально-економічними процесами 

129

ДанилівБ.В.Сучасні проблеми сільського господарства України: стан та виклики 

139

Жарун О.В. Теоретико-методологічні аспекти розвитку АПК на кластерних засадах 

146

Кобилянська А.В. Проблеми ефективності інфраструктури регулювання застосування санітарних та фітосанітарних норм до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

155

Лозинська І.В. Формування системи чинників концептуального розвитку галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах 

161

Малюк С.О. Використання матричних методів стратегічного аналізу при формуванні асортиментної стратегії підприємства 

170

Сафронська І.М., Пеняк Ю.С. Інноваційна діяльність підприємств: сутність, передумови, аналіз ефективності 

178

Халеп Ю.М., Ємець Ю.Г. Оцінка еколого-економічної ефективності моделі органічного виробництва із соєю в сівозміні полісся, орієнтованій на розвиток рослинництва

183

Чебанова О.П. Інтеграція та управління економічним потенціалом підприємств 

189

Чернега І.І., Шевченко Н.О., Ревуцька А.О. Інтеграційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність агропромислових підприємств 

196

Бадалов Х.М. Досягнутий рівень собівартості продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах 

202

Бєлко І.А. Теоретико-методичні засади оцінки розвитку підприємства 

210

Кошкалда І.В., Ковальова О.В. Методологічні підходи формування фінансової звітності: теорія і практика 

220

Пономарьова М.С., Шовкун Л.В., Савельєва О.М. Економічні та правові важелі підприємництва як складника ефективного розвитку агробізнесу

227

Синиця О.С. Комплексне вирішення енергетичних проблем сільськогосподарських підприємств 

236

Торохтило Є.О. Постановка завдання визначення оптимального сортового складу посівного фонду підприємства 

247
Оновлено: 27-05-2015, 13:02