Вісник ХНАУ 2015 № 5. Серія: Економічні науки

 

Зміст

 

 

Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.П., Бага Л.Г. Досвід формування трудових відносин в підприємствах розвинутих країн

3

Ульянченко О.В. Фінансові аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі

11

Кошкалда І.В. Екологізація землекористування як основа компонента сталого розвитку

21

Мельник В.І. Якість та екологічна безпека як пріоритети розвитку вітчизняного садівництва

36

Погріщук Б.В. Біоресурсні передумови ефективного розвитку аграрного сектора економіки

44

Святова О.В., Дороганцева И.Г. Синергетическое взаимодействие участников российского свеклосахарного подкомплекса

54

Зайцев Ю.О. Теоретичні основи формування конкурентних переваг аграрних підприємств

68

Лагодієнко Н.В. Еволюція кризових концепцій фінансового розвитку підприємств аграрної сфери

82

Мороз Т.О. Залучення іноземних інвестицій а аграрний сектор Миколіївської області

93

Ніколюк О.В. Формування систем антикризового управління підприємств агропромислового виробництва

99

Постоленко Л.В. Економічна ефективність вирощування смородини при мульчуванні прикущових смуг та використанні зрошення

110

Юрченко І.В. Орендні земельні відносини в сільському господарстві зарубіжних країн

117

Гришов В.В. Теоретико-методичні підходи в дослідженнях фінансових потоків суб’єктів аграрної сфери

123

Назаренко І.М. Економетричне моделювання складових капіталу в якості факторних систем

131

Нигматова О.С. Содержание труда потребителей в процессе создания бренда органической агропродукции

145

Чебанова В.П. Сучасний стан європейського союзу, як економічного центру світового господарства

155

Sabetova T.V. Тhe problems of competition and competitiveness assessment in the labour market

163

Тарасова Т.О. Фундаментальні положення обліково-аналітичного забезпечення ризик-менеджменту в умовах безперервності діяльності

173

Галаган Т.І. Метод визначення окупності витрат на рекультивацію техногенних ландшафтів

182

Сєвідова І.О., Назаренко В.В., Бабенко В.В. Продуктивність деревостанів як складова економічної ефективності

189

Копитко В.І. Регіональний аспект відтворювальних процесів в АПК

198

Бричко А.М. Заходи підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах глобалізації

207

Мовчанюк А.В. Вплив концентрації виробництва у молочному скотарстві на ефективність виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами

212

Руденко С.В. Архітектура організаційно-економічного механізму управління розвитком виробничого потенціалу аграрних підприємств

220

Гуторов О.І., Гуторова О.О. Стратегічні і тактичні цілі розвитку науково-технічних формувань як складової національної інноваційної системи

227

Лещенко Л.О. Сучасний стан розвитку овочівництва відкритого ґрунту Харківської  області

239

Гуторов А.О. Теоретико-прикладні засади оптимізації розмірів молочнотоварних підприємств

246

Науменко І.В., Науменко А.О., Мандич О.В. Інтегральна оцінка забезпечення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств

256

Самойлик Ю.В. Органічне виробництво овочів, плодів і ягід: тенденції і перспективи розвитку

261

 
Оновлено: 12-12-2016, 10:58