Вісник ХНАУ 2015 № 4. Серія: Економічні науки

 

Зміст

 

 

Нестеренко С.А. Формування результативної системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств

3

Ульянченко О.В. Ефективність використання ресурсного потенціалу садівництва та перспективи розвитку галузі

12

Шиян Д.В. Окремі аспекти формування ефективності витрат при виробництві пшениці

20

Голік О.В., Тимчук В.М., Єгорова Н.Ю., Полухіна А.В. Сучасні проблеми при формуванні реалізаційних цін на насіння пшениці ярої

27

Миргород М.М. Методичні питання оцінки еколого-економічної ефективності організації земельних угідь на агроландшафтній основі

42

Юрченко І.В. Земельно-іпотечне кредитування в сільському господарстві зарубіжних країн

50

Михайлова Л.І., Майданевич П.М. Теоретико-методологічні засади формування інвестиційної привабливості підприємств аграрної сфери

61

Потриваєва Н.В., Кіц Д.О. Виноградарство як об’єкт обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

73

Ткачук В.І. Теоретичні засади економічного механізму аграрних підприємств

81

Черевко І.В. Застосування оцінки земельних ресурсів  сільськогосподарських підприємств

90

Павлюк С.І. Оцінка дієвого законодавчого базису по соціально-економічному розвитку сільських територій

98

Черненко Ю.Ю. Економічна ефективність застосовуваних технологій виробництва продукції основних овочевих культур відкритого ґрунту

109

Баришевська І.В., Гуртовенко В.М. Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств

116

КалюжнаО.В., ГондельТ.В., ПриймачукВ.О. Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств

122

Печка В.С. Теоретичні аспекти оцінки ефективності землекористування

132

 Єранкін О.О. Сучасні підходи до вирішення проблем оцінки кон’юнктури аграрних ринків в Україні

139

Баєва В.В. Факторний аналіз конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості

150

Гуторов А.О. Експортні кредитні агентства в системі формування інвестиційного забезпечення інтегрованих агропромислових формувань

158

Гуторова О.О. Напрями удосконалення господарського механізму ефективного виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах

173

Захарченко О.В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку галузі свинарства в умовах кризи

183

KalashnikovA.O.Methodological approach to assessing investment ensure of agricultural enterprises’ development

192

Сколотій І.В. Єдиний податок за спрощеною системою оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, його облік та звітність

198

Клок О.П. Інтеграція України в світовий освітній простір у контексті освітнього туризму

207

Сиваченко О.В. Потенціал контекстної реклами як напрямку розвитку маркетингових комунікацій підприємства машинобудування

215

Чебанова В.П. Передумови становлення сучасних світових економічних центрів

221

Ярмак М.Р. Конкурентоспроможність підприємства та узагальнення наукових підходів до управління нею

229

Бузько І.Р., Туленінова Д.М. Система економічної безпеки підприємницької діяльності в умовах глобалізації: регіон, підприємство

236

Вінниченко О.В. Аналіз ринку споживчого кредитування в Україні

245

Гаража О.П. Інституціональні основи управління платою за землею

253

Пономарьова М.С. Проблеми та перспективи розвитку трудового потенціалу країнив умовахформування сучасного ринку праці

259

Кравчук І.І. Формування парадигми економічного розвитку соціуму на засадах інтегрованого підходу

266

Пасемко Г.П., Бага Л.Г., Шевченко С.В. Формування аграрного ринку України в умовах глобалізації

277

РоманенкоТ.Б.Світові тенденції розвитку органічного виробництва та землекористування

284

Міщенко В.С. Вплив ефективності кормовиробництва на  формування витрат сільськогосподарських підприємств у скотарстві

293

Вітаємо ювіляра

305

 
Оновлено: 12-12-2016, 11:14