Вісник ХНАУ 2015 № 3. Серія: Економічні науки

 

Зміст

 

 

Gutorov A.I., Kalashnikov A.O. Аnalysis of the level of investment ensure and characteristics of its relationship with the results of agricultural enterprises in Кharkiv region

3

Святова О.В., Солошенко Р.В. Научные основы формирования стратегического управления развитием свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации на основе синергетического подхода

11

Супрун О.М. Формування трансакційних витрат в процесі порушення господарських прав сільськогосподарських підприємств

25

Яворська Т.І. Ефективність виробництва продукції скотарства у сільськогосподарських підприємствах регіону

33

Ніценко В.С. Аналіз внутрішнього ринку, імпорту та експорту продукції сільського господарства України

45

Прозорова Н.В. Управління витратами підприємств яєчного птахівництва як фактор підвищення їх конкурентоспроможності

57

Прокопчук Л.М. Управлінські заходи впливу на ефективність виробництва продукції рослинництва

63

Улько Є.М. Формування прибуткового виробництва як важіль управління конкурентоспроможністю зернової галузі

75

Величко Є.І. Сучасні підходи до розуміння сутності поняття «конкурентоспроможність підприємства»

88

Ільтьо Т.І. Перспективи розвитку національного туризму в умовах кризових явищ

96

Скарбовий С.С. Енергетичний потенціал розвитку підприємств промислової сфери

103

Мазуренко О.В. Інноваційне забезпечення соціально-економічної ефективності галузі скотарства

116

Бойко Л.М. Ефекти запровадження органічного виробництва

124

Данкевич Є.М. Експортний потенціал виробників органічної продукції

130

Маренич Т.Г. Інтенсифікація сільського господарства як головний напрям забезпечення його сталого розвитку

138

Канюра О.А. Оцінка та тенденції розвитку закладів охорони здоров’я в Україні

145

Нестеренко С.А., Бочарова Н.О. Соціальна безпека в контексті управління економічною безпекою країни

159

Павлов О.І. Тенденції просторового розвитку сільських територій України

165

Ломовських Л.О. Маркетинговий аналіз ринку м’яса в Україні

176

Олійник Т.І. Місце персоналу в системі категорій трудозабезпеченості підприємства

181

Перебийніс В.І. Соціоекономіка як перспективна модель розвитку сільського господарства

190

Ульянченко О.В., Бухало О.В. Механізми державної підтримки гідромеліорації: вітчизняний та зарубіжний досвід

196

Баришевська І.В. Державне стимулювання стратегічного розвитку аграрних підприємств

206

Баценко Л.М. Практичні аспекти  компетентності керівника

215

Бойко Л.М. Активізація державного регулювання розвитку сільського господарства в умовах євроінтеграції

221

Бутенко Т.А. Інформаційне забезпечення ефективної діяльності агропідприємств

230

Гаража О.П. Правові засади нормативної грошової оцінки земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

238

Коваленко С.О. Сучасні проблеми відповідності державних соціальних стандартів реальним потребам населення

246

Кондратюк Н.В. Формування мотиваційного механізму праці у сільськогосподарському підприємстві

252

Мельничук О.І., Лотопан Л.В. Економічна сутність системи маркетингу аграрних підприємств, її складові та функції

259

Миргород М.М., Бідило М.І. Консолідація сільськогосподарських земель: еколого-економічна ефективність

268

Нестеренко Г.Б., Баран О.Р. Застосування ГІС-технологій при використанні земель Жовківського району Львівської області

276

Сєвідова І.О. Функціонування аграрних підприємств України в структурі оптового агропродовольчого ринку

284

Тищенко С.І. Використання інформаційних технологій у  діяльності аграрних підприємств

291

Шовкун Л.В. Розробка цілей проекту та побудови «дерева цілей»

298

Вашечко Ю.В. Методи оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств

305

Лещенко Л.О., Сєвідов В.П. Сучасний стан та тенденції розвитку овочівництва в Україні

317

Найда І.С. Вплив соціоекономіки на ефективність виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств

326

Орлов В.В. Проблеми і перспективи розвитку виробництва насіння зернових культур високих генерацій

334

Шульга М.О. Особливості структури управління конкурентоспроможним потенціалом підприємств харчової промисловості

342

Баєва В.В. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства харчової промисловості

349

Бурдейна Н.М. Регулювання цінового механізму – основа підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва

362

Пономарьова М.С., Должикова І.С., Вовк Н.В. Екологічні та соціально-економічні засади використання земель та перспективи управління земельними ресурсами

369

Сафронська І.М., Пеняк Ю.С. Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств

376

Синявіна Ю.В. Економіко-математичне моделювання оптимізації виробництва продукції

384

Вінниченко О.В. Теоретичні основи рейтингової  оцінки  діяльності товарних бірж

394

Олійник Т.І. Перспектива забезпеченості сільськогосподарських підприємств персоналом залежно від їх територіального розміщення

400

Абрамик М.І. Споживання та забезпечення продукцією тваринного походження населення українив контексті підвищення ефективності галузі

410

Голубков Є.В. Організаційно-економічні основи аграрної політики та напрями підвищення ефективності аграрних підприємств

420

Івашків І.М. Напрями експорту агропродовольчої продукції апк україни в країни світу

429

Корольова Н.М. Вибір методів фінансування  підприємства на підставі оцінки його інвестиційної привабливості

435
Оновлено: 12-12-2016, 10:32