Вісник ХНАУ 2015 № 2. Серія: Економічні науки

  

Зміст

 

 

Гуторов О.І., Ковальова О.В. Формування чинників концептуального розвитку галузі цукробурякового виробництва

3

Демчук Н.І. Проблеми та перспективи розвитку процесу адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації

10

Копитко В.І. Регіональні особливості вдосконалення розміщення і спеціалізації сільського господарства

14

Маліков В.В. Методологія аналізу ефективності використання виробничих запасів на підприємстві

23

Пасемко Г.П., Лозинська Т.М. Критерії оцінювання та показники результативності державного регулювання аграрних відносин

31

Рожков А.О., Чернобай С.В. Вплив норм висіву та позакореневих підживлень на ефективність вирощування ячменю ярого сорту мономах

40

Солошенко Р.В., Святова О.В., Зюкин Д.А. Оценка роли и степени влияния синергии на повышение эффективности экономической деятельности

50

Ульянченко О.В., Вітковський Ю.П. Ключові аспекти формування та ефективності використання матеріально-технічної бази сільського господарства

61

Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є. Конкурентоспроможність як чинник підвищення ефективності функціонування підприємств

72

Шебаніна О.В. Формування потенціалу інноваційної діяльності підприємств АПК

79

Бровкіна Ю.О. Методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємств

88

Бухало О.В. Регулювання інноваційного розвитку факторів виробництва в економіці

92

Галенко О.І. Конкурентоспроможність зернової галузі: проблеми, перспективи

99

Данилів Б.В. Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та особливості

105

Ніценко В.С. Теоретичні засади збутової політики аграрних підприємств

111

Семененко Б.А., Гаража О.П., Глива Ю.І.Управління ринковими даними земельних ділянок різного функціонального призначення на території міста

119

Улько Є.М. Інституціональна складова економічного розвитку тваринництва на основі диференціації впливу інституцій та інститутів

131

Чебанова О.П. Інвестиційний маркетинг як інноваційна послуга в економічному секторі

142

Алієв Ф.М. Теоретичні засади організації логістичних процесів розподілу та закупівлі сільськогосподарської продукції

149

Лантух А.О. Екологічні та соціальні складові сталого розвитку аграрних підприємств

155

Лисенко В.А. Оцінка стану економічного механізму господарювання в сільськогосподарських підприємствах Харківської області

160

Полях В.М. Особливості маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств

167

Прозоров Р.Г. Концептуальні засади формування логістичної системи молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах

173

Скарбовий С.С. Напрямки зниження енергетичної залежності промислових підприємств

181

Богатырьова В.В. Человеческий капитал как фактор страновой инвестиционной привлекательности

193

Будзяк В.М., Будзяк О.С. Економія земель промисловості

198

Олійник Т.І., Горох О.В., Грубнік О.Ю. Стратегія «Європа 2020». Співробітництво – запорука сталого розвитку України та Європи

206

Янчев А.В. Електронний облік праці та її оплати – основа державної стратегії формування людського капіталу

212

Величко Є.І. Сучасні підходи до розуміння сутності поняття «конкурентоспроможність підприємства»

221

Костанецька Т.М. Теоретичні засади визначення основних категорій механізму банкрутства

227

Москаленко А.М. Еколого-економічний механізм підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель Полісся України: теорія та практика

235

Нестеренко Г.Б. особливості розроблення програм щодо створення і забезпечення функціонування служб містобудівного кадастру на регіональному та базовому рівнях                                              

244

Прокопчук Л.М. Управлінські заходи впливу на ефективність виробництва продукції рослинництва

253

Ряснянська А.М. Економічна, соціальна та екологічна складова розвитку земельних відносин в Україні

263

Сотников Ю.О., Сирий В.М. Особливості використання електронних таблиць в агрономічних дослідженнях

271

 
Оновлено: 12-12-2016, 08:44