Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Серія „Економічні науки”. № 2, 2018 р.

 

 


:  Зміст (завант.: 54)
Переглянути онлайн:  Зміст
 

 


:  Випуск 2 (завант.: 84)
Переглянути онлайн:  Випуск 2
 

 

Зміст

 

Голікова О.М., Павлова Т.Г., Кравцов А.І., Красовська О.Ю. Музей історії ХНАУ імені В.В. Докучаєва як об’єкт краєзнавчо-туристичної діяльності 

3

Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є., Чаговець О.В. Еволюційна парадигма сучасної економічної теорії: інтелектуальний аспект 

10

Шиян Д.Й. Фактори формування ефективності виробництва в скотарстві 

20

Верещагіна Г.В., Плєханова Т.Є. Управління інноваційним розвитком стартапів з метою зниження ризиків венчурного інвестування 

30

Васильківський Д.М. Процес аналізу та оцінки ризиків підприємств зернопродуктового  підкомплексу 

37

Гуторов А.О., Гуторов О.І. Кадрове забезпечення формування інноваційного потенціалу розвитку аграрного сектора економіки

47

Іртищева І.О., Тубальцева Н.П., Поткін О.О. Напрямки зниження витрат підприємства на основі логістичних підходів 

63

Мельник В.І., Хвічія–Дуве Г.Р. Організаційно-економічні аспекти формування інфраструктури аграрного сектора 

73

Дорошенко Г.О. Інноваційно-орієнтована стратегія як шлях до підвищення вартості акціонерного товариства 

81

Кизим М.О., Рудика В.І. Особливості розвитку світового ринку виробництва і споживання синтетичного рідкого моторного палива 

92

Бухало О.В. Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України 

102

Гуторова О.О., Фастівець Д.Л. Пріоритетні напрями  інноваційного розвитку садівництва 

112

Корчинський І.О. Сільські домогосподарства як елемент архітектоніки аграрної сфери 

122

Красноносова О.М., Михайленко Д.Г. Організаційні аспекти оцінювання відповідності економічної ефективності соціальній справедливості по територіальних громадах в Україні 

131

Михайлов А.М., Волкова К.В. Коучинг в управлінні найманими працівниками на підприємствах України 

144

Нестеренко Г.Б. Особливості формування та зберігання даних отриманих у ході виконання робіт із технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 

156

Огієнко М.М. Оцінка рівня життя населення за індексом регіонального людського розвитку

165

Романова А.А., Сисоєва С.І. Вплив глобалізації на українську туристичну індустрію 

179

Верхоглядова Н.І. Стратегічні аспекти будівництва автомобільних доріг України

191

Добряк Д.С. Методичні підходи до інституціонального аналізу ринку продукції лісівництва 

201

Кошкалда І.В., Анопрієнко Т.В. Удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення 

208

Нестеренко С.А. Основні аспекти проведення стратегічного маркетингового аудиту олійножирової промисловості 

217

Пасемко Г.П., Бага Л.Г., Довгаль С.В. Державне регулювання міжнародної торгівлі в умовах глобалізації 

226

Білоусько Т.Ю. Міжнародна торгівля як фактор підвищення глобальної  конкурентоспроможності України 

233

Велієва В.О., Герасименко Ю.С. Наукові теорії та принципи у стратегічному аналізі 

242

Макушок О.В., Невлад В.Ф., Панкратова Л.А. Особливості бізнес-планування в діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: практичний аспект

249

Швіндіна Г.О. Коопетиція як перспективна форма організаційного розвитку підприємств в Україні 

257

Шпік Н.Р., Рижок З.Р. Наукові аспекти ефективного використання земельних ресурсів регіону 

265

Михайлов М.С. Діагностика ефективності управління інноваційними процесами у контексті стратегічного розвитку 

272

Нігматова О.С. Споживач як потенційний суб’єкт ринку органічної сільськогосподарської продукції 

286

Полях С.С. Методичні засади оцінювання взаємозв’язку між фінансовою залученістю населення та фінансовою стабільністю 

300

Пилипенко А.А., Макаренко В.Ю. Дослідження структури бізнес-моделі інтегрованої звітності

310

Стройко Т.В. Напрями розвитку гірничодобувної галузі України в контексті сталого розвитку 

319

Тульчинський Р.В. Інновації та інтелектуальний капітал як детермінанти становлення нового регіоналізму в Україні 

329

Шовкун Л.В., Пащенко Ю.В. Діагностика системи управління підприємства агробізнесу та шляхи її удосконалення

338

Мох Мохамад Аль Джавад. Напрями інституційного забезпечення сприяння працевлаштуванню населення 

347

Бойко Є.О. Особливості та передумови формування сталого агровиробництва

358

Скупський Р.М., Зубков Р.С. Організаційно-економічний інструментарій удосконалення системи забезпечення зростаючої інвестиційно-інноваційної активності господарюючих суб’єктів 

370

Іванченкова Л.В. Наукові засади діагностики фінансово-економічної діяльності підприємств як інструмент прийняття рішення 

379

Константинова Т.В. Сутність та особливості розвитку стратегічного управління на підприємствах харчової галузі 

390

Гоголь Т.А., Маргасова В.Г. Організація управлінського обліку і контролю на підприємствах малого бізнесу 

401

Іртищева І.О., Гуріна О.В., Работін Ю.А. Методичні підходи до оцінки ефективності регіональної соціальної політики у контексті задоволення суспільних потреб 

412

Лагодієнко Н.В. Особливості кредитного забезпечення діяльності аграрних підприємств 

423

Нікон Д.Є., Бурцев О.В. Оцінка впливу рецесії на ступінь активності інвестиційно-інноваційних процесів

431
Оновлено: 22-03-2019, 16:24