Вісник ХНАУ №8 2013

 

 

ЗМІСТ

 

Vereshchagina A.V., Kuznetsov E.A. Іmprovement of theoretical approaches To development and implementation in innovation process 
:  3.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  3.pdf

3

Гуторов О.І., Абраменко П.О. Сучасні теорії мотивації й особливості їх застосування в умовах ринкового середовища 
:  4.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  4.pdf

10

Зоріна О.І., Мкртичьян О.М. Досвід реформування залізничного транспорту в провідних країнах світу 
:  5.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  5.pdf

18

Іртищева І.О., Смелянець Т.В., Обозна А.О. Концептуальні основи формування державної інвестиційної політики розвитку аграрної сфери 
:  6.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  6.pdf

27

Максимова Т.С. Стратегічні підходи до пропозиції продуктів в холістичному маркетингу 
:  7.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  7.pdf

40

Пасемко Г.П., Шевченко С.В. Соціальна відповідальність за раціональне використання земельних ресурсів 
:  8.pdf (завант.: 39)
Переглянути онлайн:  8.pdf

46

Червен І.І., Шишка І.Б. Розвиток та економічна ефективність молочного скотарства у підприємстві на основі інноваційної діяльності 
:  9.pdf (завант.: 43)
Переглянути онлайн:  9.pdf

56

Шебанін В.С., Данильченко Р.В. Стратегічне завдання продовольчого підкомплексу АПК – збільшення обсягів виробництва продукції 
:  10.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  10.pdf

62

Білоусько Т.Ю. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Харківської області в контексті конкурентоспроможності економіки України 
:  11.pdf (завант.: 41)
Переглянути онлайн:  11.pdf

68

Анічин Л.М., Гуторов О.І., Галкіна І.В. Інтенсифікація як запорука підвищення економічної ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах 
:  12.pdf (завант.: 45)
Переглянути онлайн:  12.pdf

79

Ткачук В.І. Технології, як механізм забезпечення ефективності вирощування зернових культур 
:  13.pdf (завант.: 33)
Переглянути онлайн:  13.pdf

84

Гоголь М.М. Шляхи оптимізації управлінського обліку на вертикально-інтегрованих виноробних підприємствах 
:  14.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  14.pdf

92

Данкевич Є.М. Вплив державної підтримки на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств 
:  15.pdf (завант.: 33)
Переглянути онлайн:  15.pdf

98

Захарченко О.В. Наукові основи раціонального природокористування 
:  16.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  16.pdf

105

Коломієць Н.О. Інвестиційні ризики: сутність та методи оцінки 
:  17.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  17.pdf

110

Морозова Г.С. Сучасний стан та перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств Харківщини 
:  18.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  18.pdf

120

Пономарьова М.С. Організація виробництва як основний елемент ефективного розвитку АПК 
:  19.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  19.pdf

127

Роганіна В.Є. Планування розвитку овочівництва на основі інновацій 
:  20.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  20.pdf

132

Рябенко Г.М., Маковєєнко І.Е. Методологічні аспекти оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств 
:  21.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  21.pdf

138

Сєвідова І.О. Розвиток зовнішньоторгівельних перспектив оптового ринку сільськогосподарської продукції в контексті євроінтеграції 
:  22.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  22.pdf

143

Синявіна Ю.В., Проценко Н.М. Впровадження дистанційних форм навчання в університеті на основі системи Мoodle 
:  23.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  23.pdf

148

Смирнова Н.В. Концептуальні основи стратегічного управління активами організації 
:  24.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  24.pdf

156

Харенко А.О., Бобко В.В., Чернега І.І. Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва 
:  25.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  25.pdf

163

Бабан Т.О. Внутрішні фактори, що визначають рівень експортного потенціалу ячменю 
:  26.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  26.pdf

174

Бадалов Х.М. Динаміка собівартості продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах 
:  27.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  27.pdf

179

Валетенко В.В. Критичні аспекти сучасних методичних підходів до оцінки інвестицій в інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств 
:  28.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  28.pdf

187

Ведернікова С.В. Формування механізму фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств на засадах маркетингу 
:  29.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  29.pdf

192

Господаренко С.Г. Особливості розвитку молочного скотарства в сучасних умовах 
:  30.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  30.pdf

202

Гриб С.В. Вплив розмірів виробництва на економічну ефективність вирощування окремих сільськогосподарських культур 
:  31.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  31.pdf

207

Гунченко О.В. Теоретичні та методичні підходи до оцінки процесу концентрації виробництва сільськогосподарських підприємств 
:  32.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  32.pdf

216

Калашніков А.О. Теоретичні підходи до трактування інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств 
:  33.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  33.pdf

222

Конюхова Н.В. Стан та перспективи розвитку птахівничих підприємств в Україні 
:  34.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  34.pdf

227

Овсюкова Ю.В. Особливості визначення якості продукції тваринництва 
:  35.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  35.pdf

235

Петренко А.В. Упровадження системи інформаційного забезпечення маркетингової діяльності на підприємствах овочепродуктового підкомплексу 
:  36.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  36.pdf

241

Проценко Н.М. Професійно-кваліфікаційна складова людського капіталу сільського господарства 
:  37.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  37.pdf

249

Рябуха І.С. Трансформування земельних відносин в Україні та концептуальна модель їхнього розвитку 
:  38.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  38.pdf

255

Термоса І.О. Виокремлення економічної категорії «реструктуризація» серед інших організаційно-правових та економічних процесів на підприємстві 
:  39.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  39.pdf

260

Хамзе Махмуд Аль-Равашдех. Управління конкурентними перевагами як напрям забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств 
:  40.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  40.pdf

270

Чаговець О.В. Особливості вертикальної диверсифікації в сільському господарстві 
:  41.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  41.pdf

276

Шевченко Е.В. Ефективність використання ресурсів підприємства та його вплив на стале виробництво продукції рослинництва 
:  42.pdf (завант.: 35)
Переглянути онлайн:  42.pdf

283

Ширма В.В. Проблеми наукового забезпечення інноваційних процесів у галузі рослинництва 
:  43.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  43.pdf

288
Оновлено: 28-01-2015, 14:43