Вісник ХНАУ №7 2013

 

 

ЗМІСТ

 

Гуторов О.І., Хвесик Ю.М. Інвестиційне забезпечення аграрної сфери сільських депресивних територій 
:  3.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  3.pdf

3

Гончаренко І.В., Онофрійчук С.М., Шибко С.І. Активізація зовнішнього інвестування аграрних підприємств 
:  4.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  4.pdf

17

Зоріна О.І. Застосування маркетингових стратегій позиціонування на залізничному транспорті 
:  5.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  5.pdf

21

Красноруцький О.О., Валетенко В.В. Передумови стабілізації розвитку сільськогосподарських підприємств на інноваційній основі 
:  6.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  6.pdf

26

Копитко В.І., Копитко О.В. Регіональні аспекти забезпечення продовольчої безпеки держави 
:  7.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  7.pdf

31

Соколы И.И., Аль-Мула Али К. Актуальные проблемы развития инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности 
:  8.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  8.pdf

39

Шиян Д.В. Вплив фактору очікування у формуванні цін на зернові культури 
:  9.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  9.pdf

43

Горкавий В.К. Державна підтримка формування аграрного ринку за умов глобалізації 
:  10.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  10.pdf

49

Білоусько Т.Ю. Зовнішній моніторинг організацій в конкурентному середовищі 
:  11.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  11.pdf

55

VasylishynS.Optimization of circulating assets structure of agricultural enterprises 
:  12.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  12.pdf

64

Аніщенко Г.Ю. Визнання та облік продукції квітникарства 
:  13.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  13.pdf

69

Боровик П.М., Мазур К.М. Перспективи використання в Україні програмно-цільового методу бюджетного планування 
:  14.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  14.pdf

74

Живко З.Б., Варналій З.С. Удосконалення державного регулювання у сфері протидії рейдерству 
:  15.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  15.pdf

81

Кареба М.І., Тараненко С.В. Сутність і напрями технічного переозброєння аграрних підприємств на інноваційній основі 
:  16.pdf (завант.: 33)
Переглянути онлайн:  16.pdf

93

Квятко Т.М. Конкурентоспроможність вітчизняної економіки у системі міжнародних економічних відносин: сучасний стан та перспективи 
:  17.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  17.pdf

99

Коломієць Н.О. Сутність і характер прояву інвестиційного ризику в галузі м’ясного птахівництва 
:  18.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  18.pdf

105

Костаневич Н.І., Журба Т.В. Оцінка ймовірності банкрутства сільськогосподарського підприємства 
:  19.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  19.pdf

114

Левкіна Р.В. Проблемні аспекти участі підприємств-виробників овочів на органічному ринку 
:  20.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  20.pdf

119

Лега О.В. Податкова декларація з податку на прибуток: порядок складання 
:  21.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  21.pdf

126

Литвинова О.М., Олійник В.В. Аналіз факторів підвищення ефективності виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Харківської області 
:  22.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  22.pdf

135

Лопушанська В.В. Аналіз конкурентоспроможності
галузей рослинництва у сільськогосподарських підприємствахМиколаївської області 
:  23.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  23.pdf

144

Малюк С.О. Ресурсний потенціал в контексті сталого розвитку сільських територій (на прикладі Миколаївської області) 
:  24.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  24.pdf

157

НеживенкоА.П.Методика обліку дебіторської заборгованості і основні напрямки її удосконалення 
:  25.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  25.pdf

165

Ніценко В.С. Методологічні підходи до класифікації вертикально-інтегрованих структур в АПК 
:  26.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  26.pdf

171

Оляднічук Н.В. Удосконалення системи бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки через оптимізовані інформаційні масиви 
:  27.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  27.pdf

181

Пеняк Ю.С., Ментей О.С. Тенденції ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств 
:  28.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  28.pdf

187

Чайка Т.О., Грицевська К.О. Шляхи удосконалення оцінки фінансового стану аграрних підприємств 
:  29.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  29.pdf

192

Шабінський О.В. Розвиток аграрного ринку України в контексті забезпечення економічної безпеки підприємств агросектора 
:  30.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  30.pdf

198

Ганжуренко І.В. Водна політика держави як базис екосистемного розвитку рибогосподарської галузі 
:  31.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  31.pdf

205

Гуменюк В.В. Окремі питання залежності ефективності використання землі від розмірів сільськогосподарських підприємств 
:  32.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  32.pdf

212

Завадська Ю.С. Моделювання динаміки змін ринку органічної агропродовольчої продукції 
:  33.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  33.pdf

217

Матвєєв П.М. Формування раціональної системи землеволодінь та землекористувань у сільськогосподарських підприємствах Харківської області 
:  34.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  34.pdf

225

 
Оновлено: 9-02-2015, 13:44