Вісник ХНАУ №6 2014 Серія Економічні науки

 

 

ЗМІСТГончаренко І.В., Ушакова І.М. Сучасний стан та необхідність розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору економіки Миколаївської області 

3

Добрянська Н.А., Козяр А.В. Формування ефективної системи управління збутом в  сільськогосподарських підприємствах 

8

Євчук Л.А. Окремі аспекти управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах кризи 

13

Копитко В.І. Роль транспортно-логістичної концепції у забезпеченні ефективності перевезень в АПК 

19

Лицур І.М. Еколого-економічна ефективність сільськогоспо-дарського землекористування 

25

Мамонов К.А., Ачкасов А.Є., Анопрієнко Т.В. Особливості здійснення нормативної грошової оцінки землі на основі просторового аналізу

31

Мудрак Р.П. Фактори еластичності попиту на ринку хлібобулочних виробів 

37

Олейник А.В., Мирошниченко П.И., Оникиенко Е.В., Себко А.В. Оценка системы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий рыбного хозяйства 

45

Пантелеймоненко А.О. Сільськогосподарські виробничі кооперативи: використання зарубіжного досвіду для удосконалення української моделі 

53

Пасемко Г.П., Бага Л.Г. Сучасні теорії інвестування в глобальній економічній системі 

64

Сычева И.Н., Тихомирова Ю.А., Глотко А.В. Налоговые механизмы перераспределения доходов 

69

Туниця Т.Ю., Юрків Н.М. Поглиблення змісту поняття “експортний потенціал лісових підприємств” в контексті вимог сталого розвитку 

76

Ушкаренко Ю.В. Актуальні проблеми наукової класифікації кооперативних підприємств 

82

ShpylyovaU.B.State regulation of retail trade in Ukraine under the market conditions 

90

Антощенкова В.В. Світовий досвід організації економічних відносин виробничих та молокопереробних підприємств 

97

Бойко Є.О. Регіональна характеристика іноземного інвестування агропродовольчої сфери 

102

Захарченко О.В. Оцінка та проблеми сталого розвитку у світі 

111

Ляліна Н.С., Шелудько Р.М., Шелудько Л.В. Діагностика фінансового стану підприємства 

118

Малюк С.О. Оптимізація управління асортиментом продукції 

124

Ніценко В.С. Механізми забезпечення сталого розвитку підприємницьких структур агропродовольчої сфери на основі інтеграції

131

Полятикіна Л.І. Теоретико-методологічні засади функціонування підприємств малого бізнесу 

146

Попова Ю.М., Хавер А.К. Світові тенденції венчурного фінансування 

152

СкрильВ.В., ЛапаЄ.С.Удосконалення економічного механізму стимулювання енергозбереження на підприємствах теплового господарства 

157

Соловйов А.І. Ефективне управління агровиробництвом на базі технологій точного землеробства 

169

Стегней М.І., БілакГ.Г., Стець Д.О. Інноваційна діяльність, як фактор конкурентоспроможності підприємств та ризики пов’язані з нею 

177

Сумець О.М. Змістовий аналіз категорій «ефективність» і «результативність» логістичної діяльності 

185

Сухомлін Л.В., Менвапова Е.В., Петренко А.Ю. Системний підхід до нормативної грошової оцінки земельних ділянок водоресурсних об'єктів 

192

Урусова З.П., Дядюн О.О. Основні проблеми та напрями вдосконалення державного фінансового котролю 

201

Ломовських Л.О., Яропут С.С. Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства на основі стратегічного планування 

210

Пономарьова М.С., Кузіна М.Є. Організація нормування та оплати праці в сільськогосподарському підприємстві 

216

Горогоцька Н.І. Класифікація диверсифікаційних процесів діяльності аграрних підприємств 

224

Гунченко О.В. Теоретико-методичні аспекти оцінки економічної ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств 

235

Кондратюк Н.В. Концентрація як чинник формування ефективності виробництва соняшнику 

243

Куріпченко О.В. Маркетингове дослідження діяльності сільськогосподарських підприємств 

251

Паук М.І. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіону 

257

Сирий В.М. Сучасні інформаційні технології в електронному документообігу 

266

Хлопоніна-Гнатенко О.І. Концептуальний підхід до визначення організаційно-економічних засад розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів 

271

Чаговець О.В. Механізм визначення можливих варіантів диверсифікації сільськогосподарських підприємств 

283

Черненко Ю.Ю. Досягнутий рівень інтенсифікації виробництва овочів у Харківській області 

291

 
Оновлено: 28-01-2015, 13:59