Вісник ХНАУ №5 2013

 

ЗМІСТ 

 

Oliinyk О., Rudenko Ye. Internal and external financial resources of agricultural enterprises reorganization 
:  3.pdf (завант.: 39)
Переглянути онлайн:  3.pdf

3

Березіна Л.М. Методологічні принципи розвитку організаційно-економічних відносин підприємств 
:  4.pdf (завант.: 34)
Переглянути онлайн:  4.pdf

14

Будзяк В.М. Планування транспортногосподарського  землекористування 
:  5.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  5.pdf

19

Вишневська О.М., Наумова А.Ю. Теоретичні аспекти і практичні особливості розвитку кластерних структур аграрного сектора економіки у контексті підвищення конкурентоспроможності
:  6.pdf (завант.: 33)
Переглянути онлайн:  6.pdf

28

Гончаренко І.В., Івкін Ю.В. Стратегічні пріоритети у розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Миколаївської області 
:  7.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  7.pdf

34

Гуторов О.І., Гуторова О.О. Теоретико-методологічні основи оцінки ефективності управління 
:  8.pdf (завант.: 44)
Переглянути онлайн:  8.pdf

38

Іртищева І.О., Крупіца І.В. Методичні підходи до оцінки ефективності управління інституціональними змінами 
:  9.pdf (завант.: 34)
Переглянути онлайн:  9.pdf

48

Красноруцький О.О. Принципи побудови систем збуту та розподілу продукції сільськогосподарських підприємств 
:  10.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  10.pdf

56

Лучик В.Є. Прогнозування регіонального розвитку на основі оптимізаційної міжрегіональної міжгалузевої моделі 
:  11.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  11.pdf

67

Пасемко Г.П. Подолання корупції як засіб підвищення результативності державного регулювання аграрних відносин 
:  12.pdf (завант.: 35)
Переглянути онлайн:  12.pdf

73

Сіренко Н.М., Богата І.І. Стан дебіторської заборгованості сільськогосподарських підприємств Баштанського району Миколаївської області 
:  13.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  13.pdf

84

Шебаніна О.В., Возненко В.А. Формування ресурсного потенціалу аграрних підприємств в умовах сталого розвитку регіону 
:  14.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  14.pdf

90

Шиян В.Й., Олійник Т.І., Шиян Д.В. Продуктивні сили як предмет економічної науки в контексті класичних теорій та результатів сучасних досліджень
:  15.pdf (завант.: 33)
Переглянути онлайн:  15.pdf

96

Байдала В.В., Бутенко В.М. Створення позитивного іміджу біотехнологічної продукції засобами некомерційного маркетингу 
:  16.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  16.pdf

115

Білоусько Т.Ю. Використання матричних методів в обґрунтуванні стратегії розвитку підприємства 
:  17.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  17.pdf

121

Калашнікова Т.В. Досвід державної підтримки сільського господарства в республіці Білорусь 
:  18.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  18.pdf

130

Белевят О.А., Спасенко О.В. Теоретичні основи і особливості фінансової безпеки підприємства 
:  19.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  19.pdf

138

Євдокімова М.О. Фінансове забезпечення природоохоронної діяльності 
:  20.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  20.pdf

145

Павленко О.П. Фінансові відносини концентрації основного капіталу у виробничому секторі економіки України в умовах глобалізації 
:  21.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  21.pdf

152

Пономарьова М.С., Головань Л.В. Екологічний менеджмент як інструмент сталого розвитку 
:  22.pdf (завант.: 36)
Переглянути онлайн:  22.pdf

156

Сумець О.М. Логістична система підприємства АПК: визначення, аналогова модель функціонування, основні завдання 
:  23.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  23.pdf

166

Тимофієва Г.С. Використання потенціалу системи дорадництва в контексті інформаційно-консультаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств
:  24.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  24.pdf

175

Шибаєва Н.В., Батюк Л.А. Вплив сучасної фінансово-економічної кризи на відтворювальні пропорції економіки України 
:  25.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  25.pdf

181

Ярова В.В. Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальної відповідальності бізнесу 
:  26.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  26.pdf

185

Горбатова Л.В. Комплексна рейтингова оцінка соціально-економічної та екологічної ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств 
:  27.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  27.pdf

196

Дерев’янко Т.О. Стратегічні пріоритети розвитку тваринництва в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області 
:  28.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  28.pdf

202

Ільясова С.С. Особливості оцінки економічної ефективності виробництва плодів 
:  29.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  29.pdf

209

Парфентьєва О.Г. Методичні підходи до економічної діагностики потенціалу розвитку підприємств 
:  30.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  30.pdf

214

Черненко Ю.Ю. Сучасні тенденції у виробництві овочів відкритого ґрунту в Харківській області 
:  31.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  31.pdf

222

Критика і бібліографія 
:  32.pdf (завант.: 37)
Переглянути онлайн:  32.pdf

227
Оновлено: 9-02-2015, 12:34