Вісник ХНАУ №5 2014 Серія Економічні науки

 

ЗМІСТ

 

Гончаренко І.В., Шумська К.О. Активізація інвестиційного процесув Україні 

3

Гончаров В.М., Бондарська О.М. Розвиток ринку м’ясної продукції як запорука продовольчої безпеки на регіональному рівні 

7

Іртищева І.О., Стегней М.І., Паук М.І. Методичні підходи до визначення рівня інвестиційної привабливості галузі, підприємства 

15

Кошкалда І.В., Статівка Н.В. Інституційний вплив держави на розвиток земельних відносин в Україні 

25

ОлейникА.В., МирошниченкоП.И., ОникиенкоЕ.В., Рыбак М.А.Оценка влияния комплексности и системности на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий рыбного хозяйства 

36

Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є. Інтелектуальний капітал та інтелектуальний продукт: економічна природа та сутність 

42

Перебийніс В.І. Стратегічні напрями удосконалення логістики і маркетингу насіння соняшнику 

48

Пугачов Н.И. Глобальная синхронизация данных в информационных системах – важный фактор в обеспечении эффективности логистической деятельности агрохолдингов

55

Солошенко Р.В. Положения системно-синергетического подхода к совершенствованию механизма эффективного функционирования экономики 

60

ShevchenkoS.V.Global problems of world civilization development at modern stage

66

Андріанова І.К., Бричка А.Ю. Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств 
:  14.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  14.pdf

70

Ажаман І.А. Промислове та цивільне будівництво як пріоритетний напрям розвитку сільських територій 
:  15.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  15.pdf

75

АнгелінаІ.А.Зовнішній державний фінансовий контроль незалежних органів-регулювальників: світовий досвід і Україна 
:  16.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  16.pdf

81

БездіткоО.Є.Формування системного управління ризиками сільськогосподарських підприємств 
:  17.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  17.pdf

88

Брік С.В., Мардус Н.Ю. Особливості проведення факторингових операцій для первісного кредитора 
:  18.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  18.pdf

98

Дем’яненко Н.В. Збереження сільських територій на основі стратегічного управління інноваціями в сільськогосподарських підприємствах Миргородського району полтавської області 
:  19.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  19.pdf

103

Зборовська Ю.Л. Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК України в контексті глобалізації 
:  20.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  20.pdf

108

Коломієць Н.О., Павліченко В.М. Операції страхування та порядок  їх оподаткування 
:  21.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  21.pdf

116

Комісаренко Є.М. Моніторинг системи сталості розвитку аграрних підприємств 
:  22.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  22.pdf

124

Малюк С.О. Генезис поняття стратегічного планування діяльності підприємств 
:  23.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  23.pdf

129

Нестеренко Г.Б., Малахова С.О., Ступень Р.М. Оптимізація економічних відносин міста та приміської зони 
:  24.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  24.pdf

134

Попова Ю.М., Юренко К.Д. Роль транснаціоналізації світової економіки в активізації інвестиційної діяльності України 
:  25.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  25.pdf

141

Проданчук М.А. Інституціональна економічна теорія у формуванні методології бухгалтерського обліку 
:  26.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  26.pdf

146

Світовий О.М. Особливості застосування методів нарахування амортизації у зернопродуктовому підкомплексі 
:  27.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  27.pdf

155

Семенда Д.К., Семенда О.В. Рівень інтенсифікації виробництва молока та оцінка його ефективності в аграрних формуваннях Черкащини 
:  28.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  28.pdf

162

Сухомлін Л.В., Ганьшина А.О. Реформування економіко-правових положень нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарської нерухомості 
:  29.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  29.pdf

169

Тимофієва Г.С., Жирок Н.В., Мітенко І.В. Стимулювання інвестиційної діяльності як фактор посилення конкурентних переваг аграрних підприємств на світових ринках 
:  30.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  30.pdf

182

Урусова З.П., Пилип’юк О.М. Особливості ревізії, що проводиться на вимогу правоохоронних органів 
:  31.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  31.pdf

188

Чуб Ю.В. Організація обліку виробничих запасів в інформаційному середовищі 
:  32.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  32.pdf

196

Шабінський О.В. Проблеми розробки стратегії управління економічною безпекою підприємств агросектора 
:  33.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  33.pdf

201

Шелудько Р.М., Шелудько Л.В. Агропромисловий комплекс як основа продовольчої безпеки України 
:  34.pdf (завант.: 35)
Переглянути онлайн:  34.pdf

207

Ломовських Л.О., Фатуллаєва Я.О. Управління маркетингом та економічна ефективність виробництва продукції 
:  35.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  35.pdf

214

Пономарьова М.С., Заворуєва А.С. Сутність оплати праці та матеріаьного стимулювання в умовах трансформаційних змін 
:  36.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  36.pdf

219

Білоусова М.М. Застосування нечіткої логіки для оцінки інвестиційної привабливості підприємств 
:  37.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  37.pdf

225

Гуля Ю.В. Використання брендинга в контексті підвищення конкурентоспроможності продукції птахівничих підприємств 
:  38.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  38.pdf

231

Козеренко І.А. Взаємозв’язок факторів та параметрів оптимізації складування контейнерних вантажів в рамках логістичного центру морського порту 
:  39.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  39.pdf

241

Костіна Т.Ю. Інвестиційна привабливість фермерських господарств в Україні ..
:  40.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  40.pdf

248

Онуфрій В.М., Бровдій В.В. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку 
:  41.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  41.pdf

253

Поліщук Я.П. Проблеми та перспективи соціально-економічного та екологічного розвитку сільських територій 
:  42.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  42.pdf

258

Різак О.С. Стан та перспективи розвитку виробництва пивоварного ячменю у Харківській області 

265

Рябуха І.С., Скринник М.О. Аналіз та оцінка маркетингових можливостей і ресурсів в ефективному управлінні маркетингової діяльності сільськогосподарського підприємства 
:  44.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  44.pdf

273

Шовкопляс О.О. Ефективність системи управління трудовими ресурсами аграрних підприємств Луганської області 
:  45.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  45.pdf

282

 
Оновлено: 27-01-2015, 14:19