Вісник ХНАУ №4 2014 

ЗМІСТ

 

ІртищеваІ.О., ОбознаА.О.Державний сектор економіки як елемент інституціональних трансформацій: секторальний аспект 
:  3.pdf (завант.: 45)
Переглянути онлайн:  3.pdf

3

Кошкалда І.В. Особливості складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) відповідно до національних та міжнародних стандартів 
:  4.pdf (завант.: 55)
Переглянути онлайн:  4.pdf

15

Красноруцький О.О. Підвищення ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством 
:  5.pdf (завант.: 51)
Переглянути онлайн:  5.pdf

24

Майданевич П.Н. Финансовые инструменты: виды и порядок отражения в учете 
:  6.pdf (завант.: 35)
Переглянути онлайн:  6.pdf

31

Пасемко Г.П., Бага Л.Г. Теорії інвестування в історії економічної думки та їх розвиток в умовах глобалізації 
:  7.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  7.pdf

40

Статівка Н.В. Підвищення вартості робочої сили в сільському господарстві України 
:  8.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  8.pdf

45

Стройко Т.В. Стратегічні аспекти розвитку галузі мобільного зв’язку як пріоритетного елементу національної інфраструктури Україні 
:  9.pdf (завант.: 35)
Переглянути онлайн:  9.pdf

55

Ходаківський Є.І. Теоретичні основи дослідження систем управління підприємством 
:  10.pdf (завант.: 40)
Переглянути онлайн:  10.pdf

61

Ponomar’ovaМ.S., ChernegaI.I., ChernegaYu.S.Stages of social and labor relations development in Ukraine and status of the world tendencies under modern conditions 
:  11.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  11.pdf

69

Бабенко В.О. Формування узагальненої моделі управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК 
:  12.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  12.pdf

74

Бутрим О.В. Економічні аспекти низьковуглецевого розвитку рослинництва як шлях збереження родючості ґрунтів 
:  13.pdf (завант.: 36)
Переглянути онлайн:  13.pdf

81

Герелиця Н.Є. Прогнозування логістичних процесів у сільськогосподарському виробництві 
:  14.pdf (завант.: 37)
Переглянути онлайн:  14.pdf

91

Гоменюк М.О. Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на сільськогосподарських підприємствах з використанням маржинального аналізу 
:  15.pdf (завант.: 39)
Переглянути онлайн:  15.pdf

100

Горох О.В. Організація кредитування сільськогосподарських підприємств у банківських установах України 
:  16.pdf (завант.: 36)
Переглянути онлайн:  16.pdf

110

Данкевич В.Є. Вплив глобалізації на ринок земель сільськогосподарського призначення 
:  17.pdf (завант.: 39)
Переглянути онлайн:  17.pdf

117

Довжик О.О., Гаркуша С.А. Управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: особливості побудови 
:  18.pdf (завант.: 43)
Переглянути онлайн:  18.pdf

124

Єфімова Л.М. Теоретичні аспекти управління сільськогосподарськими підприємствами в Україні 
:  19.pdf (завант.: 40)
Переглянути онлайн:  19.pdf

136

Зюкин Д.А. Повышение эффективности распределения средств государственной поддержки производства зерна
:  20.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  20.pdf

140

Мокляк М.В. Тенденції формування попиту і пропозиції на ринку аграрної продукції у Полтавській області 
:  21.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  21.pdf

150

Писаренко С.В., Миколенко І.Г. Організаційно-економічні засади антикризового управління сільськогосподарським підприємством 
:  22.pdf (завант.: 40)
Переглянути онлайн:  22.pdf

156

Прокопчук О.А. Агрокорпорації: перспектива чи загроза розвитку аграрної економіки і сільських територій 
:  23.pdf (завант.: 35)
Переглянути онлайн:  23.pdf

166

Проценко Н.М. Огляд методів інтеграції технологій управління інформаційними ресурсами 
:  24.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  24.pdf

171

Руденко Є.М. Порядок проведення санаційної реструктуризації сільськогосподарських підприємств 
:  25.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  25.pdf

177

Скрипник Г.О. Особливості фінансового планування в аграрних підприємствах 
:  26.pdf (завант.: 35)
Переглянути онлайн:  26.pdf

184

Смирнова Н.В. Основна мета управління активами організації 
:  27.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  27.pdf

193

Стегней М.І., Мороз І.Ф. Особливості антикризового управління капіталом банків 
:  28.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  28.pdf

199

Шевченко С.В. Загальнонаукові методи фундаментальної економічної науки: від діалектики до синергетики 
:  29.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  29.pdf

206

Шовкун Л.В., Савельєва О.М. Особливості організації праці апарату управління сільськогосподарських підприємств 
:  30.pdf (завант.: 34)
Переглянути онлайн:  30.pdf

211

Зуб О.М. Критеріальні ознаки і особливості економічної безпеки держави 
:  31.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  31.pdf

220

Колесніков Д.В. Аналіз чутливості виробничої моделі в системі гарантування економічної безпеки сільськогосподарського підприємства 
:  32.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  32.pdf

227

Лещенко Л.О. Аналіз прибутку підприємств, його види та функції 
:  33.pdf (завант.: 41)
Переглянути онлайн:  33.pdf

236

Македонська Ю.О. Створення та функціонування агрохолдингів на Україні як один із напрямів підвищення ефективності використання  землі 
:  34.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  34.pdf

241

Попова М.М. Сутність економічної ефективності підприємств АПК України – від класиків політекономії до реалій сучасності 
:  35.pdf (завант.: 35)
Переглянути онлайн:  35.pdf

248

Чайка Т.О. Оцінка вартості інтелектуальної ренти аграрних підприємств 
:  36.pdf (завант.: 33)
Переглянути онлайн:  36.pdf

255

Скоромна О.Ю. Витрати на оплату праці та їх вплив на фінансові результати сільськогосподарських підприємств 
:  37.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  37.pdf

260

Слюсаренко А.В. Зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків країни: теоретичний та практичний аспекти 
:  38.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  38.pdf

270

Фоменко Л.Г. Теоретичні аспекти застосування маркетингу в управлінні виробництвом малих сільськогосподарських підприємств 
:  39.pdf (завант.: 35)
Переглянути онлайн:  39.pdf

279

Хлопоніна-Гнатенко О.І. Обґрунтування проекту створення сільськогосподарського виробничого кооперативу з виробництва овочів господарствами населення 
:  40.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  40.pdf

286

Цьона Н.Б. Основні підходи до оцінки фінансової кризи на підприємстві 
:  41.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  41.pdf

296

Наливайченко К.В. Оптимізація діяльності компаній щодо створення електронного інформаційного продукту 
:  42.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  42.pdf

302

Концеба С.М. Шляхи підвищення ефективності виробництва насіння соняшнику в регіоні 
:  43.pdf (завант.: 42)
Переглянути онлайн:  43.pdf

313

 
Оновлено: 27-01-2015, 13:56