Вісник ХНАУ №3 2014

 

Зміст

 

Nalyvaychenko K.V. Value of modern information systems for investments 


:  3.pdf (завант.: 37)
Переглянути онлайн:  3.pdf

3

Гончаров В.М., Вишняк Г.О. Діалектичний підхід до оцінки інвестицій і нагромадження капіталу у галузі сільського господарства 
:  4.pdf (завант.: 34)
Переглянути онлайн:  4.pdf

12

ГуторовО.І., СоколоваА.М.Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація України: стан та перспективи розвитку 
:  5.pdf (завант.: 34)
Переглянути онлайн:  5.pdf

21

Іртищева І.О., Стройко Т.В., Обозна А.О. Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації: секторальний аспект 
:  6.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  6.pdf

29

Кирильчук С.П. Постфордистська тенденція розвитку у сучасній туристичній індустрії 
:  7.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  7.pdf

40

Онегіна В.М., Петровський О.І. Прибутки й оплата праці у сільськогосподарських підприємствах та соціальне партнерство 
:  8.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  8.pdf

51

Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є. Інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу 
:  9.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  9.pdf

58

Святова О.В., Дорогавцева И.Г. Основы формирования сбалансированного управления стратегическим развитием свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации 
:  10.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  10.pdf

66

Стецюк П.А. Фінансові та інституціональні аспекти конкурентоспроможності підприємств 
:  11.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  11.pdf

77

Череп А.В., Урусова З.П., Урусов А.А. Фактори інноваційного розвитку підприємств України 
:  12.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  12.pdf

84

Бабенко В.О. Формалізація задачі адаптивного управління інноваційними процесами  переробних підприємств АПК 
:  13.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  13.pdf

90

Боровик П.М., Фрате Б.B. Реформований механізм оподаткування малого бізнесу в Україні: проблеми та перспективи розвитку 
:  14.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  14.pdf

98

Василець О.С. Економічна ефективність вирощування бугайців на режимному підсисі 
:  15.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  15.pdf

105

Гаврилюк Л.А., Пономарьова М.С., Чернега І.І. Політика доходів та організація оплати праці в розвитку соціально-трудових відносин на засадах інституційного забезпечення 
:  16.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  16.pdf

111

Данкевич Є.М. Cтратегічні імперативи  розвитку аграрного сектора економіки у контексті міжгалузевої інтеграції 
:  17.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  17.pdf

126

Єфіменко Т.І. Облікове забезпечення інформаційного моделювання підприємства 
:  18.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  18.pdf

133

Запша Г.М. Державна аграрна політика як передумова підвищення соціально-економічноїрезультативності аграрних перетворень в Україні 
:  19.pdf (завант.: 34)
Переглянути онлайн:  19.pdf

141

Калюжна О.В., Бунзяк Н.Я., Кустова А.А. Розвиток аграрних підприємств на інноваційній основі 
:  20.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  20.pdf

152

Квятко Т.М. Співвідношення категорій «ефективність» та «конкурентоспроможність»: теоретичні засади досліджень, загальні риси та особливості 
:  21.pdf (завант.: 34)
Переглянути онлайн:  21.pdf

157

Клочан В.Ф., Зайцева М.О., Кондратьєва І.О. Сучасний стан, планування та управління інноваційною діяльністю в аграрному секторі Миколаївської області 
:  22.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  22.pdf

162

Копитко О.В. Необхідність формування сучасної інфраструктури продовольчого ринку 
:  23.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  23.pdf

170

Корецький А.В. Економіко-правові основи управління в галузі формування категорій земель за їх цільовим призначенням 
:  24.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  24.pdf

177

Малюк С.О. Маркетингова товарна політика хлібопекарських підприємств України 
:  25.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  25.pdf

183

Олійник В.В., Оспіщева О.В. Сучасний стан та розвиток ринку пшениці в Україні та на світовому ринку 
:  26.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  26.pdf

187

Смирнова Н.В., Попович В.В. Формування завдань управління активами організації 
:  27.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  27.pdf

194

Стегней М.І., Паук М.І., Козик І.М. Державне регулювання інвестиційної сфери в період економічних трансформацій
:  28.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  28.pdf

200

Сумець О.М. Евентуальні сценарії розвитку АПК України як основа формування концепції логістичної діяльності сільгосппідприємств 
:  29.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  29.pdf

207

Тарасова І.І., Усольцев А.В. Аналіз сучасного стану і перспектив розвитку зовнішньоторговельних відносин України з Російською Федерацією
:  30.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  30.pdf

217

Ткаль Я.С. Автоматизована система обліку: основні завдання та значення для підприємств 
:  31.pdf (завант.: 36)
Переглянути онлайн:  31.pdf

223

Ткаченко С.А. Виділення у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями самостійної підсистеми аналітичної обробки інформації 
:  32.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  32.pdf

228

Шабінський О.В. Система критеріїв оцінки та показників рівня забезпечення економічної безпеки агропідприємств 
:  33.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  33.pdf

233

Шевченко С.В. Еволюція теорій ціноутворення в економічній думці XVII–XIX ст. 
:  34.pdf (завант.: 40)
Переглянути онлайн:  34.pdf

244

Шибаєва Н.В. Теоретичні засади регуляторної політики 
:  35.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  35.pdf

248

Гончаренко М.О. Економічний аналіз факторів впливу на ефективність інноваційної діяльності м’ясопереробних підприємств Луганської області 
:  36.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  36.pdf

254

Олійник Т.І. Економічна стійкість – основна складова сталої діяльності сільськогосподарського підприємства 
:  37.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  37.pdf

262

Семенда О.В. Сучасний стан землекористування й економічні наслідки оренди землі в підприємствах Черкаської області 
:  38.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  38.pdf

268

Юхно А.С. Зональний підхід оптимізації складу земельних угідь в контексті економіко-екологічного управління земельними ресурсами 
:  34.pdf (завант.: 40)
Переглянути онлайн:  34.pdf

275

Олійник І.О., Копитіна Т.В. Перспективи виробництва елітного насіння зернових культур 
:  40.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  40.pdf

283

 
Оновлено: 27-01-2015, 13:26