Вісник ХНАУ №11 2013

 

 

 

 

ЗМІСТ 

 

Анічин Л.М., Гуторова О.О., Демидок Н.С. Основні напрямки підвищення ефективності галузі картоплярства в сільськогосподарських підприємствах України
:  3.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  3.pdf

3

Гуторов О.І., Шарко І.О. Наукові засади та принципи формування моделі інноваційного розвитку економіки держави (управлінський аспект) 
:  4.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  4.pdf

10

Гончаренко І.В., Князєва В.О., Бедрега А.В. Ефективний розвиток зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Миколаївської області 
:  5.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  5.pdf

19

Іртищева І.О., Смелянець Т.В., Обозна А.О. Стратегічні орієнтири розвитку аграрної сфери в контексті національної антикризової політики 
:  6.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  6.pdf

27

Місюк М.В., Лучик В.Є. Моделювання тенденцій розвитку регіонального ринку продукції скотарства на перспективу 
:  7.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  7.pdf

39

Пасемко Г.П., Шевченко С.В. Побудова статистичної моделі економічної діяльності сільськогосподарських підприємств на основі факторного аналізу 
:  8.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  8.pdf

50

ПлаксієнкоВ.Я.Роль контролінгу в управлінні прибутком сільськогосподарських підприємств 
:  9.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  9.pdf

58

Стецюк П.А. Політика управління оборотними засобами сільськогосподарських підприємств: теоретико-методологічний аспект 
:  10.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  10.pdf

62

Червен І.І., Шевченко А.П. Підвищення ролі інноваційних технологій у зерновому господарстві 
:  11.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  11.pdf

68

Шебаніна О.В., Кормишкін Ю.А. Продовольчий ринок України потребує удосконалення і ефективного розвитку 
:  12.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  12.pdf

74

Щурик М.В. Посилення значущості інформації в зв’язку з відтворенням земельних ресурсів 
:  13.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  13.pdf

82

Горкавий В.К. Управління продуктивністю аграрної праці 
:  14.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  14.pdf

89

Білоусько Т.Ю. Формування організаційної культури як чинника конкурентних переваг 
:  15.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  15.pdf

95

R’abukhaI.Marketing plan development and the stages of its construction under the effective land use 
:  16.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  16.pdf

103

Андрющенко А.М. Розвиток сільських територій України і кооперативний рух 
:  17.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  17.pdf

108

Артімонова І.В. Теоретичні аспекти розвитку продовольчого ринку 
:  18.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  18.pdf

119

Бурляй О.Л., Бурляй А.П. Організаційно-правові форми підприємництва в галузі садівництва 
:  19.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  19.pdf

125

Захарченко О.В. Захист сільськогосподарських культур як складової управління біоресурсами та природокористуванням 
:  20.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  20.pdf

132

Кириллова О.В. Удосконалення методики проведення оцінки кредитоспроможності сільгосппідприємств 
:  21.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  21.pdf

137

Колмакова О.М., Білоножко М.М. Оптимізація витрат на управління запасами сільськогосподарського підприємства 
:  22.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  22.pdf

149

Копитко О.В. Роль дорадництва у забезпеченні інноваційного розвитку в АПК 
:  23.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  23.pdf

155

Кудинова М.М. Инструменты корпоративной социальной ответственности в Украине 
:  24.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  24.pdf

161

Москаленко А.М. Економічна ефективність застосування соломи і сидератів для підвищення родючості ґрунту 
:  25.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  25.pdf

172

Неживенко А.П. Особливості організації обліку витрат на оплату праці автотранспортних підприємств 
:  26.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  26.pdf

185

Проценко Н.М. Людський капітал сільських територій в контексті інноваційного розвитку сільського господарства 
:  27.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  27.pdf

193

Смирнова Н.В. Основна мета управління активами організації 
:  28.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  28.pdf

201

Тарасова І.І., Левченко А.Р. Аналіз торговельно-економічного співробітництва України та ЄС: проблеми та напрямки оптимізації 
:  29.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  29.pdf

206

Тимофієва Г.С., Крюковська О.В. Теоретичні засади формування конкурентоспроможності аграрних підприємств  
:  30.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  30.pdf

212

Борисовський Д.В. Раціональні форми організаційно-економічного об’єднання суб’єктів малого і великого агробізнесу 
:  31.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  31.pdf

219

Ведернікова С.В. Методичний підхід до вибору стратегії фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств
:  32.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  32.pdf

225

Ємець Ю.Г. Аспекти підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства на інноваційній основі 
:  33.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  33.pdf

238

Калашніков А.О. Вплив інвестиційного забезпечення на показники діяльності сільськогосподарських підприємств 
:  34.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  34.pdf

245

Клєпчева О.В. Оцінка стабільності зміни валової продукції сільськогосподарських підприємств 
:  35.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  35.pdf

253

Овсюкова Ю.В. Формування механізму окупності витрат на виробництві продукції тваринництва 
:  36.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  36.pdf

258

Садовий І.І. Економічна та екологічна ефективність використання сільськогосподарських угідь фермерськими господарствами 
:  37.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  37.pdf

264

Семенда О.В. Сучасний рівень економічної ефективності використання сільськогосподарських земель Черкащини 
:  38.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  38.pdf

272

Ткаченко Т.А. Удосконалення управління збутовою діяльністю сільськогосподарських кооперативів 
:  39.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  39.pdf

278

Хайнус Д.Д. Нормативно-методичне забезпечення грошової оцінки сільськогосподарських угідь 
:  40.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  40.pdf

283

Чаговець О.В. Основні мотиви та цілі диверсифікації в сільському господарстві
:  41.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  41.pdf

290

Юхно А.С. Зональний підхід оптимізації складу земельних угідь в контексті економіко-екологічного управління земельними ресурсами 
:  42.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  42.pdf

295

Олійник Т.І., Васильєва В.Ю., Винограденко С.О. Удосконалення структури посівних площ як складова підвищення інтенсифікації використання земельних ресурсів підприємства 
:  43.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  43.pdf

304
Оновлено: 9-02-2015, 14:29