Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Серія „Економічні науки”. № 3. 2017 р.

 

Зміст

PonomarovaM.S.Managing changes and searching strategic solutions to develop agricultural enterprises

3

Горкавий В.К. Удосконалення методології статистико-економічного аналізу ефективності аграрної праці

10

Гудзинський О.Д., Судомир С.М. Соціально-економічний розвиток макро- і мікро структур: соціально-інноваційний аспект

20

Гуторова О.О., Гуторов О.І. Особливості, проблеми та напрями удосконалення управління сільськими територіями 

27

Крутова А.С., Нестеренко О.О. Фінансове обґрунтування інноваційних проектів в обліку та звітності

38

Лозинська Т.М. Проблеми формування організаційної культури в сфері аграрного бізнесу

48

Михайлова Л.І., Глуходід Г.Ю. Вимоги до компетенцій працівників аграрних підприємств

56

Погріщук Б.В. Виробничий потенціал розвитку рисівництва в Україні

68

Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є., Корольова Н.М. Роль інформаційно-аналітичного забезпечення внутрішнього контролю в підвищенні ефективності управління підприємством

77

Литвинова О.М., Литвинов А.І., Білоусько Т.Ю. Маркетинг зерна: проблема ринкової інфраструктури

87

Плотнікова М.Ф. Моделювання багатофункціонального розвитку сільських територій в умовах глобалізації та децентралізації владних повноважень

95

Поліщук Н.В. Страхування ризиків іпотечного кредитування сільського господарства

106

Волошин Ю.Ю. Формування та розвиток організаційної культури сільськогосподарських підприємств

112

Ярута М.Ю. Права власності на землю в сучасному землекористуванні 

121

Вітко Ю.Д. Стратегічні підходи до розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств

129

Ульянченко О.В., Суска А.А. Розробка методики оцінки соціально-екологічного потенціалу лісу в контексті становлення ринку соціально-екологічних послуг

138

Пасемко Г.П., Бесєдіна Г.Є., Лактіонов П.В. Використання аксіологічно-цільового підходу у процесі добору керівників сільськогосподарських підприємств

150

Пономарьова М.С., Лавдир В.Є. Критерії та оцінка зміни споживчої поведінки в умовах стратегічного розвитку підприємства та ризику

158

Шовкун Л.В., Салогуб В.О., Гарькун А.О. Сутність товарного асортименту та основні принципи його формування

166

Сколотій І.В. Формування системи управлінського обліку в аграрних підприємствах

174

Олійник О.В., Міщенко В.С., Нагаєва Г.О. Проблеми системи пенсійного забезпечення в умовах запровадження пенсійної реформи

184

Лебединська О.І. Особливості міжнародної логістики в умовах глобалізації

195

Пахуча Е.В. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток міжнародних економічних відносин

202

Гнатенко Є.Ю. Економічна оцінка інноваційного потенціалу аграрного сектору регіонів України

209

Грошев С.В. Орендні відносини як складова земельної реформи в Україні

222

Талавиря М.П., Коваль О.М., Добрівська М.В. Розвиток біоенергетичного потенціалу в Україні

229

Рекуш А.М. Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств в їх стратегічному розвитку

239

Стройко Т.В. Інформатизація національної економіки – вплив на економічні процеси через мережу Інтернет

245

Галасюк В.В. Особливості державної політики щодо забезпечення сировиною підприємств деревообробної промисловості України

254

Коваль О.М., Сирит В.С. Вдосконалення конкуренції в сучасній економічній системі

265

Михайлов А.М., Ярошенко В.О., Прокопенко О.О. Динаміка та структура прямих іноземних інвестицій в Україні

273

Нестеренко С.А. Раціональне формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств

281

Орлов В.В. Організаційно-методичне забезпечення прав на користування сортами рослин та виробництва насіння високих генерацій

291

Чернега І.І. Теоретична інтерпретація сутності підприємницької діяльності

302

Капущак В.В. Механізм імплементації інновацій в банківський сектор національної економіки України

310

Шевченко В.М. Теоретичні аспекти формування економічного механізму інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств

321

Кустріч Л.О. Стратегічний аналіз в системі управління сільськогосподарських підприємств

331

Навроцький Я.Ф. Державна підтримка, як чинник регулювання вітчизняного ринку сільськогосподарської техніки в Україні

338

Огієнко М.М.,  Гуріна О.В. Сучасний стан людського потенціалу України: регіональний розріз

347

Рогатіна Л.П. Теоретичні основи стратегії продовольчої безпеки регіону 

361

Криленко Д.В. Принципи формування сучасної фіскальної політики в контексті регіонального економічного зростання

372

Купчишина О.А. Сучасний стан аграрного сектору миколаївщини як базис для формування регуляторної політики в галузі

380

Яковлєва І.Г., Михайлов М.С., Барабанова Ю.Є. Стратегічний менеджмент як ключова складова ефективної реалізації портової реформи

390
Оновлено: 2-02-2018, 07:10