Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 2017, № 1

 

 

 Бойко Л.М.  Державна інвестиційна політика в аграрному секторі України: джерела та механізми реалізації

3

 Гуторов  О.І.,  Гончаренко  В.В.,  Клименко  В.І.  Кредитно-кооперативний  сектор національної економіки: стан, тенденції та проблеми розвитку

11

 Фурдичко  О.І.,  Паляничко  Н.І.  Детермінанти  фінансового забезпечення  збалансованого  рівня  сільськогосподарського землекористування

23

 Шабінський  О.В.  Структурні  та  функціональні  характеристики економічної безпеки аграрних підприємств

33

 Школьний О.О. Формування стратегії диверсифікації логістичної інфраструктури в агропродовольчій сфері

42

 Дроботя  Я.А.  Особливості  систематичних  та  несистематичних ризиків сільськогосподарських підприємств

51

 Захарченко  О.В.  Утилізація  відходів  природного  походження аграрних формувань: проблемний аспект

58

 Кушнір  С.О.,  Моісеєва  А.А.  Застосування  акредитиву  в обслуговуванні міжнародних розрахунків  сільськогосподарських підприємств України

68

 Литвинов  А.І.  Органічна  продукція:  проблеми  ринку  і перспективи для виробників

78

 Паризький  І.В.  Проблеми  нормативно-правового  забезпечення державного  управління  інноваційно-технологічним  розвитком економіки України

90

 Чернега  І.І.,  Шевченко  Н.О.,  Бленда  Н.О.  Аналіз  сучасного стану ринку молока в Україні

101

 Шаповалова  Н.П.,  Ніценко  В.С.,  Фоменко  А.О.  Шляхи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на ПАТ «Карлсберг Україна»

109

 Гриценко  В.Л.  Формування  інституційного  середовища  як передумова зниження рівня трансакційних витрат ведення бізнесу на ринку меду

121

 Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є., Корольова Н.М.  Сучасний  стан та перспективи розвитку облікової політики державних установ

130

 Бундюк  А.М.,  Цуканов  О.Ю.,  Шумлянський  Ю.В.  Шляхи оцінювання якості вищої освіти

137

 Колос  З.В.  Ефективність  використання  матеріально-технічної бази аграрних підприємств

148

 Коротєєв  М.А.,  Харенко  А.О.,  Непочатенко  В.О. Методичні аспекти  визначення  рівня  продуктивності  праці  у сільськогосподарських підприємствах

156

 Сафронська  І.М.,  Пеняк  Ю.С.  Основні  підходи  до  оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств

170

 Іртищева  І.О.,  Завгородній  К.В.  Закономірності  розвитку сучасних регіональних логістично-аутсорсингових систем

178

 Більська О.В. Особливості капіталізації людського потенціалу на підприємствах АПК

194

 Гуторов  А.О.  Вихідні  методологічні  передумови  розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі

205

 Ломовских Л.О.  Маркетингова концепція виробництва продукції рослинництва

216

 Шиян  Д.В.  Окремі  аспекти  оцінки  енергоефективності  галузі рослинництва

224

 Гудзинський  О.Д.,  Судомир  С.М.  Управління  синергетичною інституціональною трансформацією аграрного сектора економіки

233

 Бондар  В.В.  Ефективність  функціонування  національної транспортної інфраструктури в умовах кризових явищ

239

 Reshetniak O., Zaika Yu. Мethodological approaches of formation of educational clusters as innovation strategy of region’s development

251

 Стройко  Т.В.  Конкурентоспроможність  будівельної  галузі України в умовах глобальних викликів та загроз

258

 Пономарьова  М.С.  Регіональна  складова  розвитку  харчової промисловості при забезпеченні національних інтересів

270

 Петров  В.М.  Відродження  тракторного  і  сільськогосподарського машинобудування в Україні

278

 Нестеренко  С.А.  Теоретико-методологічні  підходи  щодо визначення  сутності  «стратегічний  потенціал»  в  економічній літературі

290

 Шелудько Р.М., Шелудько Л.В.  Розвиток маркетингових служб на всіх рівнях ринкового інформаційного простору

298
Оновлено: 24-01-2018, 12:18