Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Серія „Економічні науки”. № 4 2017 р.

 

 Копитко В. І.[Особливості відтворення інвестицій  в аграрному секторі регіональних АПК]

3-9

 Кравцов А. І.,Шелудько Р. М.,Петров В. М.,Волошан М. М.[Еволюція стратегії економічної освіти і науки у харківському національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва

10-21

 Захарчук О. В. [Ринок овочів в Україні]

22-31

 Нагаєв В. М.[Формування управлінської культури як необхідна умова попередження організаційних конфліктів]

31-40

 Ніценко В. С.,Мазіна К. С.,Цуканов О. Ю.,Остапенко Р. М.[Соціально-економічні імперативи розвитку України]

41-58

 Пасемко Г. П.,Бага Л. Г.,Бєсєдіна Г. Є.,Ірха О. О.[Маркетингові концепції діяльності українських агропідприємств на міжнародному товарному ринку]

59-66

 Погріщук Г. Б.[Формування еколого-економічного середовища   інноваційного розвитку в аграрному секторі]

67-73

 Василішин С. І.,Бабицька О. О.[Методичні підходи до управління оборотними активами аграрних підприємств]

74-84

 Дядик Т. В.,Писаренко С. В.[Oбсяги та ефективність виробництва основної продукції рослинництва в Україні]

85-95

 Лебединська О. І.[Роль агрологістичних компаній в торгівлі сільськогосподарською продукцією на міжнародних ринках]

96-104

 Литвинова О. М.[Маркетинг інновацій в аграрному секторі: специфіка сільськогосподарських підприємств

105-110

 Михайлов А. М.[Моніторинг світових тенденцій формування інвестиційних ресурсів сільського господарства в контексті забезпечення сталого розвитку]

111-122

 Нестеренко Г. Б.[Історичні аспекти та особливості проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна]

123-132

 Рогатіна Л. П.[Методичні засади сценарного прогнозування розвитку агропромислового комплексу регіону]

133-144

 Сердюков К. Г.[Розподіл та реалізація корпоративного контролю в акціонерному товаристві засобами збалансованої системи показників]

145-155

 Ткаченко Т. Г.,Гопцій Д. О.[Кліматичні особливості організації  сільського зеленого туризму на Харківщині]

156-166

 Тимчук С. В.,Нещадим Л. М.,Нагернюк Д. В.[Розвиток туризму в рамках співпраці «Україна-Вишеградська четвірка»]

167-175

 Харенко А. О., Лементовська В. А. [Напрями вдосконалення  маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств]

176-186

 Чичкалюк Т. О.,Волчецький Р. В.[Соціальні та економіко-географічні аспекти регіонального менеджменту в туризмі]

187-194

 Мельниченко В. В.[Рейтингова оцінка та стратегії забезпечення сільськогосподарських підприємств біоенергетичними ресурсами]

195-207

 Довгаль С. В.,Пасемко Г. П.,Бага Л. Г.[Макроекономічні аспекти реформування адміністративно-територіального устрою, як чинника підвищення ефективності державного та регіонального управління]

208-217

 Гончарова К. І.[Окремі аспекти оцінки ефективності виробництва насіння соняшнику]

218-224

 Данько В. В.[Управління закладами охорони здоров’я в сучасних умовах: теоретичний аспект]

225-233

 Orlov O. V.[Сrowdfunding – modern form of cooperative funding the agricultural sector of the economy]

234-248

 Чебанова В. П.[Зовнішня трудова міграція: панацея для економіки чи хвороба?]

249-256

 Шевченко В. М.[Економічна сутність та критерії  інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах]

257-268

 Добрунік Т. П.[Оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств: національні реалії та міжнародний досвід]

269-280

 Радова О. В.,Ілюхіна Н. П.[Проблемні  аспекти  оподаткування  доходів фізичних осіб та їх вплив на формування фінансових ресурсів]

281-287

 Кузіна Р. В.[Розвиток системи корпоративної звітності]

288-298

 Рябченко К. Н.[Новые тенденции формирования рынка цельномолочной продукции в мегаполисах]

299-306

 Зоріна О. І.[Маркетингові комунікації комерційного банку]

307-312

 Ульянченко О. В.,Гришин І. Я.,Василішин С. І.[Сучасний стан і проблеми технічного забезпечення аграрних підприємств України]

313-319

 Борисова І. С.[Переваги та недоліки джерел фінансування бюджетного дефіциту]

320-327

 Moroziuk N.,Sliusar S.,Perchuk O.[Аssessing the level of organizational and economic system of suburban countryside development]

328-342

 Гопанок І. В.[Пріоритети удосконалення кадрової політики в агробізнесі]

343-352

 Нестеренко С. А.[Управління розвитком біологічно енергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств]

353-361

 Греськів О. Б.[Стратегічний потенціал соціально-економічних систем: методологічний аспект]

362-367

 Колос З. В.[Роль сільськогосподарського підприємництва в розвитку сільських територій]

368-375

 Буркун В. В.[Ретроспективний аналіз становлення національної автотранспортної системи України]

376-383

 Криленко Д. В.[Регіональний аспект реалізації сучасної фіскальної політики]

384-395

 Крамаренко І. С.[Аналіз ринку хлібобулочної продукції України]

396-404

 Михайлова Л. І.[Державне регулювання модернізації національної економіки в контексті стимулювання інноваційного розвитку України]

405-416

 Ульянченко О.В., Бухало О.В. [Інноваційно-інвестиційний розвиток обслуговуючих кооперативів на засадах проектного менеджменту]

417-423

 Судомир C. М.[Ділова репутація як стратегічний чинник розвитку підприємства]

424-429

 Огієнко М. М.,Гуріна О. В.,Тимченко Н. М.,Нікон Д. Є.[Цілі, принципи та напрямки трансформації регіональних соціально-економічних систем]

430-439

 Купчишина О. А.[Вплив державної регуляторної політики на функціонування аграрного сектору]

440-450

 Іванченков В. С.[Оглядовий аналіз стану інноваційного розвитку підприємств плодоовочевої консервної промисловості]

450-460

 Скуспький Р. М.,Зубков Р. С.[Моніторинг регіональних проблем розвитку інвестиційно-інноваційних процесів]

461-472
Оновлено: 12-07-2018, 09:51