ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. №2 Том2 2021


ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. №2 Том2 2021

 

 

Зміст

Василішин С.І., Рагуліна  І.І., Орлов В.В. Комплаєнс-контроль як складова управління економічною безпекою та формування конкурентоспроможності підприємств

3

Кучер А.В., Кучер Л.Ю., Пащенко Ю.В. Експортний потенціал нішевих культур у формуванні сталого розвитку підприємств і регіонів

17

Пасемко Г.П., Бага Л.Г., Шевченко С.В., Порохняк Н.В. Формування інтелектуального капіталу в нематеріальних активах підприємств України

41

Судомир С.М., Жибак М.М., Гурська І.С. Управління проєктами розвитку підприємства: теоретико-методологічний аспект

54

Чернега І.І., Нестерчук Ю.О., Соколюк С.Ю., Непочатенко О.А., Жарун О.В. Конкурентні переваги соціально-економічного механізму підприємницької діяльності у бізнес-середовищі та економічна безпека бізнесу

65

Кошкалда І.В., Стещенко Д.С. Інституціональне середовище управління землями сільськогосподарського призначення

78

Гуторов О.І., Гуторова О.О. Інвестиційні рішення: сутність, методи обґрунтування та правила прийняття

91

Антощенкова В.В. Маркетинговий аналіз ефективності розвитку підприємств галузі тваринництва

105

Шуканов П. В., Животенко В. О. Значення туристично-цивілізаційного простору у подоланні глобальної кризи

120

Юхно А.С., Князь О.В., Погойда В.П., Кондратюк Н.В. Земельні торги: сучасні тенденції та перспективи

131

Новіков А.О. Сучасні проблеми розвитку та управління персоналом підприємства

142

Бойко Є. О., Данік Н. В. Інноваційна модель управління органічним виробництвом

155

Yang Yang, M. Lyshenko Theoretical and practical aspects of effective management of marketing activities of construction companies

166

Кривошея Є.В. Сутність розвитку аграрного підприємництва та визначення основних аспектів його функціонування

176

Іртищева І.О., Войт О.С. Стратегічні напрями розвитку органічної харчової продукції: теоретичні підходи

188

Герчанівська С.В., Стемковська І.В. Управління персоналом підприємств в сучасних умовах

200

Гуторов О.І.  Інвестиційна стратегія підприємства:  принципи, методи та етапи розробки

212

Дуднік Л.О. Загальні тенденції та чинники розвитку транспорту в Україні

227

Кім В.О., Клецов Є.С., Іртищев О.С., Гарагуля А.В., Христофоров В.О. Розвиток інноваційного підприємництва в умовах цифрової трансформації

238

Федуняк І.О, Гурська І. С. Управління підприємницькою діяльністю в контексті бізнес-планування

249

Пономарьова М.С., Должикова І.С. Стратегічна складова управління електронним бізнесом

259

Лишенко М.О.,Муштай В.А., Нечипоренко В.В., Шумкова О.В. Інноваційно-методичні та наукові основи з оцінювання товарного асортименту в маркетинговому менеджменті підприємства

269

Стройко Т.В., Буркун В.В. Логістичні аспекти формування ринку органічної продукції

 280

 

 
Оновлено: 23-11-2021, 09:27