ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. № 1. 2020

 

   ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. № 1. 2020

 

 

 

ЗМІСТ ст.
 Коренюк П.І., Карімов Г.І. Особливості управління оцінкою персоналу науковомісткого підприємства в сучасних умовах. 3
 Пенькова О.Г., Харенко А.О., Лементовська В.А. Маркетингова товарна політика молокопереробних підприємств Черкаської області 17
 Дроботя Я.А., Собчишин В.М., Гаращенко В.О. Фінансовий ризик незбалансованої ліквідності: оцінка та управління 32
 Крамаренко І.С. Механізми формування сприятливого інвестиційного клімату - базова основа стабілізації регіональної економіки та зростання інвестиційного потенціалу 42
 Макушок О.В., Рибчак О.С. Маркетингові дослідження як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу 55
 Василішин С.І. Методичні засади розкриття економічної безпеки в інтегрованій звітності аграрних підприємств 65
 Bochulia T. Assessment of the effectiveness of accounting and analytical of provision of enterprise management through the prism of innovative measures 79
 Слободяник А.М., Резнік Н.П. Управління публічними закупівлями: аспекти оскарження 94
 Сьомак О.М. Оцінка стану фінансово-господарської діяльності підприємств з видобування корисних копалин та розробки кар’єрів 104
 Кочин Т.М. Якість фінансової звітності як об’єкт аудиту 123
 Пономарьова М.С., Дубинська О.О. Організаційно-економічні умови забезпечення конкурентоспроможності та інноваційно - інвестиційної привабливості підприємств агробізнесу 141
 Артеменко А.К., Антощенкова В.В., Пономарьова М.СМотивація та стимулювання праці в ефективному управлінні та інноваційній діяльності підприємства 152
 Кривошея Є.В., Крамаренко І.А. Аналіз розвитку підприємницької діяльності в Харківській області 164
 Ломовських Л.О., Єфремова Н.О. Соціокультурний чинник маркетингового середовища як основа розробки міжнародних конкурентних бізнес-стратегій в умовах глобалізації економіки 177
 Друшляк І.М. Стан виробництва та розвиток ринку зерна в посиленні стратегічної стійкості 188
 Гуторов О.І. Сутність та структура бізнес-плану інвестиційного проекту аграрного підприємства: теоретико-методичний аспект 200
 Крюкова І.О., Цуркан О.В. Єдиний податок бізнес-суб’єктів аграрного сектору: сучасний стан та тенденції оподаткування 214
 Лісовий А.В., Сікач А.А. Туризм на сільських територіях в контексті розвитку несільськогосподарської зайнятості 228
 Мельник В.І. Прогнозування як метод дослідження складних економічних явищ та процесів 240
 Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є., Бага Л.Г., Борисовський І.С. Вплив державної економічної політики та глобалізації на розв’язання продовольчої проблеми 251
 Писаренко В.В., Лядський І.К. Особливості просування соціально орієнтованих програм промислових підприємств у мережі інтернет 263
 Чебанова Н.В., Орлова В.М., Шарко В.М. Наукові підходи до класифікації розрахунків з дебіторами 277
 Іванько А.В.  Диференційований   підхід до формування та реалізації бізнес-стратегій в сільськогосподарських підприємствах 293
 Кочетков О.В., Гончаренко С.І. Біоекономіка як напрям інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного сектору 304
 Рогатіна Л.П., Згадова Н.С. Модель діагностики фінансово- економічних ризиків на мезо- та мікрорівнях 317
 Тєшева Л.В. Науково-теоретичний зміст та еволюція агроінновацій 326
 Бухало О.В., Малиш І.А. Сутність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку аграрних підприємств 341
 Довгаль О.В, Козак К.Б. Зміна структурних пропорцій вітчизняного аграрного виробництва: стан, причини, наслідки 352
 Лагодієнко В.В., Меліх О.О., Саркісян Г.О. Інноваційний вплив на регіональні туристичні ринки 366
 Огієнко М.М., Любаров Ю.Й. Проблеми інтеграції туристичної індустрії регіонів України у світовий економічний простір 378
 Іртищева І.О., Павленко О.П., Войт Д.С., Дубинська І.І.,Головіна О.І. Стратегічні імперативи сталого розвитку регіону в трансформаційних умовах 392
 Надточій І.І., Ракіпов В.Р. Оцінка конкурентоспроможності регіонів з позиції бізнес-орієнтованого підходу: методичні аспекти 405
 Рецензія 419
Оновлено: 25-11-2020, 10:31