ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. № 4_2 2020

  ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. № 4 Том2 2020

 

Зміст

Кропивко М.Ф. управління інвестиційними процесами в агробізнесі: соціальний ефект

3

Попова Ю.М., Пронь С.В., Загородня Ю.В. Питання вдосконалення транспортно-логістичного менеджменту в період світової пандемії 

17

Шаповал Б.С. Поточний стан світового ринку продовольства та харчової індустрії та місце України на ньому 

27

Ільчук М.М., Радько В.І. Розвиток біржового ринку цінних паперів в умовах пандемії Covid-19

36

Зубков Р.С., Завгородній А.В., Місюк М.В. Напрямки вдосконалення продовольчої безпеки регіону

49

Огієнко М.М., Огієнко А.В., Саркісян Г.О., Любаров Ю.Й. Формування інноваційної стратегії розвитку туристичного бізнесу в регіоні 

62

Онегіна В.М., Антощенкова В.В., Кравченко Ю.М. Кооперація, як основа забезпечення інноваційного розвитку та конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств України

79

Матійко Н.О., Манецька Ю.С. Дизайн-менеджмент як нова реальність при формуванні маркетингової стратегії 

91

Надточій І.І. Сутністо-змістова характеристика бізнес-процесів та особливості управління ними 

102

Писанко С.В. Методичні підходи до аналізу інвестиційно-інноваційних процесів електроенергетичної галузі регіону

112

Ракіпов В.Р. Ретроспективний аналіз процесів цифрової трансформації національних соціально-економічних систем на макро-, мезо- та мікрорівнях

134

Макєєв О.О., Луценко І.В. Методичний підхід до визначення рівня використання ресурсного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу 

146

Заставний Ю.Б. Фінансово-економічне стимулювання розвитку органічного сільськогосподарського виробництва на рівні об’єднаних територіальних громад 

162

Сохань І.В., Скрипник О.А. Розвиток сонячної енергетики як передумова енергетичної незалежності територіальних громад 

176

Кошкалда І.В. Сучасні тенденції та перспективи розвитку молочної галузі України 

187

Павлов О.І., Павлова І.О., Кушнір О.І., Павлов-молодший О.І. Міські об’єднані територіальні громади України як базовий конструкт сільсько-міського континууму 

 197

Пономарьова М.С., Фоменко В.Є. Економічний механізм управління інноваційного  розвитку  спортивно-оздоровчої  сфери

214

Сохань І.В., Скрипник Д.М. Бенчмаркинг секторів національної економіки України за показниками енергоефективності з урахуванням регіональних особливостей 

239

Арчибісова Д.С. Особливості управління ризиками в аквакультурі 

252

Кучер Л.Ю. Аналіз термінологічного підґрунтя розвитку теорії управління інноваційними проєктами 

266

Іртищева І.О., Трушлякова А.Б., Іртищев О.С., Гарагуля А.В. Сучасний стан та перспективи цифрової трансформації України

281

Свірко С.В., Тарасова Т.О. Державне управління в сфері бюджетної безпеки в контексті модернізації системи управління державними фінансами України: механізми, напрями, завдання

294

Страпчук С.І. Огляд моделей часткової економічної рівноваги для прогнозного оцінювання сталого розвитку підприємств аграрного сектору 

309

Криничко Ф.Р., Мотайло О.В. Стан громадського здоров’я україни та європі як наслідки державної політики 

318

Жибак М.М., Клєпчева О.В. Корпоративна соціальна відповідальність: теоретико-методологічний аспект

343
Оновлено: 29-06-2021, 09:06