ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. № 4_1 2020

 

  ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. № 4 Том1 2020

  

Зміст

Гросул В.А., Балацька Н.Ю. Ціннісно-орієнтований підхід до управління розвитком підприємства ресторанного бізнесу

3

Свірко С.В., Паршаков В.М. Внутрішній та зовнішній аудит діяльності гірничодобувних підприємств: протиріччя та точки перетину

14

Шаповал В.М., Бєлобородова М.В. роль зовнішніх факторів у підвищенні інвестиційної привабливості корпоративних підприємств

33

Загородня Ю.В. Перспективи стратегічного розвитку морських портів України

49

Криничко Л.Р., Ватанов А.Р. Особливості реформування державного управління системою охорони здоров’я в Україні

59

Макаренко Н.О., Данько Ю.І. Теоретико-методологічний базис управління логістичною діяльністю підприємств

75

Мокрецова Н.Я. Соціально-культурні регулятори  розвитку економічної глобалізації

87

Проскурніна Н.В. Маркетингові збутові стратегії підприємств роздрібної торгівлі в умовах цифрової економіки

99

Страпчук С.І. Сталий розвиток та циркулярна економіка: порівняння концепцій

114

Байрачна О.К., Крупіца І.В., Ліганенко М.Г. Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Одеському регіоні

129

Косюга В.В. Особливості формування підприємницької активності в умовах цифрової економіки

140

Грицишен Д.О. Оцінка довіри стейкхолдерів до України з позиції запобігання та протидії економічній злочинності

150

Циганкова Т.М., Яценко О.О. Багаторівневість сучасної міжнародної торговельної інтеграції

163

Дзюбенко О.М., Мельник І.М., Хрустальова Я.В. Оцінка ефективності управління витратами підприємств лісогосподарського комплексу Житомирської області

179

Козак К.Б. Сучасний стан розвитку аграрного сектору в Україні

196

Кучер Л.Ю., Кучер А.В., Миц І.О. Державний екологічний контроль у системі екологічної безпеки

212

Любаров Ю.Й. Геополітичне положення та соціально-економічний стан Миколаївської області як фактори розвитку регіональної туристичної сфери

233

Тєшева Л.В., Руденко С.В. Методологічний базис та науково-теоретичні передумови детермінації структури інституційного середовища

251

Ткачова Т.С. Нейромережева модель для ефективності прийняття управлінських рішень на машинобудівному підприємстві

273

Нестеренко С.А., Бочарова Н.О. Оцінка ефективності кадрового забезпечення та напрями розвитку персоналу сільськогосподарських підприємств за умов транзитивності економіки України

287

Стройко Т.В., Ланецький А.А., Кишковська О.Л., Терлецька А.М. Інноваційні аспекти переробки відходів в контексті сталого розвитку регіонів України

300

Носко В.Л., Гулько В.І. Становлення та розвиток органічного виробництва в Україні

312

Яценко О.М., Осадчук В.Є., Пономарьова М.С. Торговельно-економічні інтеграційні можливості та загрози співробітництва України з Китаєм за умов пандемії Covid-19 

323

Ломовських Л.О. Світовий ринок молока та молокопродукції, сучасні тенденції та перспективи

334

Бідолах Д.І., Гулько В.І. Геоінформаційне картування грунтів, як засіб ефективного планування агрономічних заходів

346

Оновлено: 18-03-2021, 11:41