Вісник ХНАУ Серія "Економічні науки" №4 Том2

  Вісник ХНАУ Серія "Економічні науки" №4 Том2
   

 

 

Зміст

Бойко Є.О. Адаптація світового досвіду ресурсозбереження в умовах імплементації аграрного розвитку України в глобальні економічні системи 

3

Лагодієнко Н.В. Ефект мультиплікатора-акселератора та об’єм внутрішнього ринку для забезпечення планового приросту аграрного виробництва 

17

Машканцева С.О. Державно-приватне партнерство як механізм фінансування транспортної галузі регіону 

33

Підлужна О.Б., Федуняк І.О. Конкурентостійкість підприємств: ознаки та умови виникнення 

42

Турленко Н.В. Індикатори розвитку регіональної агросфери в управлінні розвитком її інвестиційної діяльності 

51

Чебанова О.П. Гнучкі методи управління проектами, як інструмент керування 

64

Чернега І.І. Стратегічні аспекти формування соціально-економічного механізму підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки 

73

Швець О.В. Сучасна структура зайнятості населення - як наслідок ринкових трансформацій 

81

Барабанова Ю.Є. Сучасний стан логістичного менеджменту України: міжрегіональні асиметрії 

95

Кустов В.П. Теоретико-практичні підходи до управління торгівлею біржовими товарами 

107

Проданова Л.В., Шерстюкова К.Ю. Особливості розвитку інформаційного бізнесу та підприємництва в Україні 

115

Термоса І.О., Зігун В.О. Аспекти соціально-економічного захисту населення в умовах сталого розвитку .

127

Макух О.І. Дослідження сутності та трактування поняття конкурентоспроможності підприємства 

139

Бленда Н.О. Оцінка сучасного стану продовольчого  ринку України 

147

Резнік Н.П., Гаврилюк Ю.Г. Особливості інструментів прискорення розвитку виробництва біопалива підприємствами АПК 

156

Сербіненко Н.В., Головань О.О., Олійник О.М. Менеджмент технологій формування конкурентних переваг імпортної продукції продуктового ритейлу 

164

Кочин Т.М. Якість фінансової звітності як об’єкт аудиту

175

Калашнікова Т.В., Супрун Д.Є. Прогнозування ринку альтернативної енергії в Україні 

191

Калина Т.Є., Шушулков С.Д. Еколого-економічні аспекти використання земельно-ресурсного потенціалу рекреаційних територій міських агломерацій 

199

Вітковський Ю.П. Методологічні та методичні прийоми і підходи управління розвитком інноваційно-інвестиційного потенціалу суб’єктів агробізнесу 

210

Колос З.В. Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в сільському господарстві Тернопільщини 

220

Матвєєв П.М. Типологія та архітектоніка механізмів управління розвитком ресурсного потенціалу аграрних підприємств 

232

Орел А.М. Розробка методичного підходу до оцінювання конкурентного потенціалу суб’єктів агробізнесу

244

Batsenko L., Yuan Yuan, Halenin R. Human potential management: a practical approach

258

Томілін О.О., Лядський І.К. Соціально-відповідальний маркетинг у контексті інтеграції бізнесу та суспільства 

269

Стегней М.І., Герзанич В.М., Архангельська А.-М.І., Бошинда І.М. Економічна оцінка функціонування логістичної інфраструктури водного транспорту України 

278

Томілін О.О., Томенко Д.В. Застосування інноваційних технологій в аграрному підприємництві 

293

Іртищева І.О., Тубальцева Н.П., Сіренко І.В., Селіванов Є.О., Шарова Є.В. Макроекономічні аспекти розвитку індустрії туризму в Україні та особливості їх регулювання 

302

Шарко І.О., Ярута М.Ю. Інноваційність національної системи землекористування 

314

Назарова Г.В., Дибач І.Л. Інноваційні процеси на ринку освітніх послуг 

324

Moskalenko A., Kolosha V. Specialization as a factor for efficiency forming in dairy farming 

336


 

Оновлено: 18-06-2020, 21:49