ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. № 2 Том1 2021

ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА. СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. № 2 Том1 2021

 

 

  ВІСНИК ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА.

СЕРІЯ „ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ”. № 2 Том1 20 21
   

 


 

Зміст

Жибак М.М., Гурська І.С., Христенко Г.М. Планування інвестиційних проєктів: теоретичні та методичні підходи

3

Іртищева І.О., Носар А.А. Інноваційні тренди у сфері  складської логістики та їх вплив на розвиток регіональних економічних систем 

12

Калашнікова Т.В. Стратегічний аналіз та перспективи розвитку свинарства в Україні

23

Пенькова О.Г., Харенко А.О., Кулішенко Є.М. Адаптація маркетингової стратегії підприємств сільськогосподарського машинобудування до умов внутрішнього і міжнародного ринків

35

Свірко С.В., Тарасова Т.О. Державна політика як інструмент державного управління в сфері бюджетної безпеки

49

Князь О.В., Юхно А.С. Економіко-правове регулювання орендних відносин на землях сільськогосподарського призначення

65

Кучер Л.Ю., Кучер А.В., Пащенко Ю.В.  Економіка виробництва й експорту нішевих культур: сталість і конкурентоспроможність 

77

Мотайло О.В., Малігон Ю.М. Аналіз сучасного стану здоров’я населення та системи охорони здоров’я України 

96

Чернега І.І., Бурляй О.Л., Бленда Н.О., Прозорова Н.В., Пономарьова М.С. Обізнаність суб’єктів соціально-трудових відносин в інституціональному бізнес-середовищі 

114

Посилаєва К.І., Шерстюк С.В. Аналіз факторів ефективності м’ясного скотарства

128

Прокопенко В.Ю., Кривошея Є.В. Інноваційний підхід до системного управління конкурентоспроможністю підприємницької діяльності

141

Пасемко Г.П., Бага Л.Г., Бєсєдіна Г.Є., Порохняк Н.В. Інтелектуальна специфіка людського капіталу підприємств України 

152

Антощенкова В.В. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку сільськогосподарського підприємства

161

Стройко Т. В., Парнак С.Ю., Друзь Є.І. Цифровізація бізнес-процесів як інноваційний фактор формування трудового потенціалу

171

Пахуча Е.В., Шовкун Л.В., Новіков А.О., Захаров І.К. Трудові ресурси як результативна складова формування та використання виробничого потенціалу підприємства

185

Чуйко Д.В., Пономарьова М.С., Брагін О.М. Економічна ефективність вирощування ліній, гібридів та сортів соняшнику залежно від регулятора росту рослин

197

Животенко В.О. Соціальна справедливість та туризм у контексті розвитку економіки щастя 

209

Страпчук С. І. Особливості сталого розвитку аграрного сектору та його нормативно-правове забезпечення

220

Крамаренко І.А. Концептуальна основа розвитку малого агробізнесу в підприємницької діяльності

237

Лишенко М.О. Маркетинговий інструментарій стратегічних альтернатив управління підприємством як складова методології прикладних досліджень в маркетингу

247

Уланчук В.С., Чернега І.І., Жарун О.В.,  Непочатенко О.А.,  Тупчій О.С. Застосування економіко-математичного моделювання для прийняття рішення  при аналізі  ризику використання фінансових ресурсів підприємства

262

Устік Т.В. Дослідження маркетингових можливостей розвитку підприємства

272

 

 

РЕЦЕНЗІЯ на колективну монографію: «Міжнародні економічні відносини та національна економічна діяльність: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку»

282

РЕЦЕНЗІЯ на колективну монографію: “Сучасний стан та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України”

284

 
Оновлено: 2-11-2021, 13:06