ЖУРНАЛ ІНДЕКСУЄТЬСЯ В:

    


 

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА

 

 

СЕРІЯ ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ICV 2019:  74,83

 

 

 

Збірник наукових праць 

  

Засновник:

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Рік заснування: 

1997 р.

Фахова реєстрація

(категорія «Б»):Наказ МОН України від 02.07.2020 року № 886 (Додаток 4)

  Свідоцтво про державну реєстрацію:

 КВ № 15455-4027 Р від 05.06.2009

Проблематика:

економіка, бухгалтерський облік, аудит, банківська справа, фінанси, менеджмент

 Галузь науки:

економічні науки

 

 051 Економіка

 

 071 Облік і оподаткування

 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

 073 Менеджмент

 

 075 Маркетинг

 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 281 Публічне управління та адміністрування

Періодичність:

 4 разів на рік

Мова видання:

 українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Міжнародні, закордонні і національні реферативні та наукометричні бази даних, в які включено наукове видання.

 Index Copernicus (Польща)

2015 р.- 44,96; 2016 р. – 70,15; 2017 р. – 70,84; 2018 р- 79,73; 2019 р. – 74,83

CiteFactor (США), з 2015р.

Академия Google (США), ) з 2015 р.

Academic Recource Index (Research Bib) з 2015 р.

   

Cклад редакційної колегії Вісника ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

Серії «Економічні науки»

 

Редакційна колегія

 

Кошкалда І.В., д-р екон. наук, професор

головний редактор

Іртищева І.О., д-р екон. наук, професор

заступник головного редактора

Пономарьова М.С., канд. екон. наук, доцент

відповідальний секретар

Ульянченко О.В. д-р екон. наук, чл.-кор. НААН України, професор

 

Олійник О.В. д-р екон. наук, професор

 

Abbas Mardani PhD, Sen. Lect

 

Amit Kumar Assistant Professor

 

Morkunas M. Doctor of Management, Associate professor

 

Agata Malak-Rawlikowska PhD of Economics

 

Zofia Wilimowska PhD, Dsc, Director of Institute of Finance

 

Бойко Є. О. д-р. екон. наук, доцент

 

Василішин С.І. д-р. екон. наук, доцент

 

Гуторов О.І. д-р екон. наук, професор

 

Давидова О. Ю. д-р екон. наук, професор

 

Жудро М.К. д-р екон. наук, професор

 

Ільїн В. Ю. д-р екон. наук, професор

 

Лишенко М. О. д-р екон. наук, професор

 

Ломовських Л.О. д-р екон. наук, професор

 

Калашнікова Т.В. д-р екон. наук, професор

 

Кукса І. М. д-р екон. наук, професор

 

Нестеренко С.А. д-р екон. наук, професор

 

Михайлова Л.І. д-р екон. наук, професор

 

Олійник Т.І. д-р екон. наук, професор

 

Пасемко Г.П. д-р держ. упр., професор

 

Попов А.С. д-р екон. наук, професор

 

Резнік Н. П. д-р екон. наук, професор

 

Святова О.В. д-р екон. наук, професор

 

Сєвідова І.О. д-р. екон. наук, доцент

 

Стегней М.І. д-р екон. наук, професор

 

Стройко Т.В. д-р екон. наук, професор

 

Судомир С.М. д-р екон. наук, доцент

 

Чебанова Н.В. д-р екон. наук, професор

 

Васюренко Л.В. канд. екон. наук, доцент

 

Дорогань-Писаренко Л. О. канд. екон. наук, доцент

 

Князь О.В. канд. екон. наук, доцент

 

Кучер Л.Ю. канд. екон. наук, с.н.с.

 

Петров В.М. канд. екон. наук, доцент

 

Шелудько Р.М. канд. екон. наук, професор

 

Шиян Н.І. канд. екон. наук, доцент

 

Хаустова К.М. канд. екон. наук, доцент

 

 Адреса редакції:

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, п/в "Докучаєвське-2", навч. міст. ХНАУ,  62483. Харківська обл., Харківський р-н,

Тел.: (572) 99-73-01

 Правила для авторів:  Завантажити

   Збірник належить до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з економічних наук (Бюлетень ВАК України. 2009. № 11)

   ISSN 2312-3427 Вісник з квітня 2014 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France).

 

 

 

Архів випусків ресурсу Національна бібліотека імені В.І. Вернадського

 


2013 рік
Вісник ХНАУ №5 2013 Вісник ХНАУ №6 2013 Вісник ХНАУ №7 2013
Вісник ХНАУ №8 2013
Вісник ХНАУ №11 2013  

 


2014 рік
Вісник ХНАУ №3 2014 Вісник ХНАУ №4 2014 Вісник ХНАУ №5 2014
Вісник ХНАУ №6 2014 Вісник ХНАУ №7 2014  

 


2015 рік
Вісник ХНАУ №1 2015 Вісник ХНАУ №2 2015 Вісник ХНАУ №3 2015
Вісник ХНАУ №4 2015 Вісник ХНАУ №5 2015  

 


2016 рік
Вісник ХНАУ №1 2016  Вісник ХНАУ №2 2016

 

2017 рік
Вісник ХНАУ №1 2017 Вісник ХНАУ №2 2017 Вісник ХНАУ №3 2017
Вісник ХНАУ №4 2017  

 

2018 рік
Вісник ХНАУ №1 2018 Вісник ХНАУ №2 2018 Вісник ХНАУ №3 2018
Вісник ХНАУ №4 2018

 

 

2019 рік
Вісник ХНАУ №1 2019 Вісник ХНАУ №2 2019 Вісник ХНАУ №3 2019 Вісник ХНАУ №4 ТОМ1  ТОМ2

 

 

2020 рік
Вісник ХНАУ №1 2020 Вісник ХНАУ №2 2020 Вісник ХНАУ №3 2020 Вісник ХНАУ №4 Том1 2020 Вісник ХНАУ №4 Том2 2020

 


Copyright © 2012-2019 Всі права захищено.
Designed by IntercomSoft
Контакти
+38(066)761-88-43
+38(0572)99-71-60
visen@knau.kharkov.ua
62483, Харківська область, Харківський район, п/в “Докучаєвське - 2”