ЖУРНАЛ ІНДЕКСУЄТЬСЯ В:

    


 

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА

 

 

СЕРІЯ ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ICV 2019:  74,83

 

 

 

Збірник наукових праць 

  

Засновник:

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Рік заснування: 

1997 р.

Фахова реєстрація

(категорія «Б»):Наказ МОН України від 02.07.2020 року № 886 (Додаток 4)

  Свідоцтво про державну реєстрацію:

 КВ № 15455-4027 Р від 05.06.2009

Проблематика:

економіка, бухгалтерський облік, аудит, банківська справа, фінанси, менеджмент

 Галузь науки:

економічні науки

 

 051 Економіка

 

 071 Облік і оподаткування

 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

 073 Менеджмент

 

 075 Маркетинг

 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 281 Публічне управління та адміністрування

Періодичність:

 4 разів на рік

Мова видання:

 українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Міжнародні, закордонні і національні реферативні та наукометричні бази даних, в які включено наукове видання.

 Index Copernicus (Польща)

2015 р.- 44,96; 2016 р. – 70,15; 2017 р. – 70,84; 2018 р- 79,73; 2019 р. – 74,83

CiteFactor (США), з 2015р.

Академия Google (США), ) з 2015 р.

Academic Recource Index (Research Bib) з 2015 р.

   

Cклад редакційної колегії Вісника ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

Серії «Економічні науки»

 

 

 Адреса редакції:

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, п/в "Докучаєвське-2", навч. міст. ХНАУ,  62483. Харківська обл., Харківський р-н,

Тел.: (572) 99-73-01

 Правила для авторів:  Завантажити

   Збірник належить до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з економічних наук (Бюлетень ВАК України. 2009. № 11)

   ISSN 2312-3427 Вісник з квітня 2014 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France).

 

 

 

Архів випусків ресурсу Національна бібліотека імені В.І. Вернадського

 


2013 рік
Вісник ХНАУ №5 2013 Вісник ХНАУ №6 2013 Вісник ХНАУ №7 2013
Вісник ХНАУ №8 2013
Вісник ХНАУ №11 2013  

 


2014 рік
Вісник ХНАУ №3 2014 Вісник ХНАУ №4 2014 Вісник ХНАУ №5 2014
Вісник ХНАУ №6 2014 Вісник ХНАУ №7 2014  

 


2015 рік
Вісник ХНАУ №1 2015 Вісник ХНАУ №2 2015 Вісник ХНАУ №3 2015
Вісник ХНАУ №4 2015 Вісник ХНАУ №5 2015  

 


2016 рік
Вісник ХНАУ №1 2016  Вісник ХНАУ №2 2016

 

2017 рік
Вісник ХНАУ №1 2017 Вісник ХНАУ №2 2017 Вісник ХНАУ №3 2017
Вісник ХНАУ №4 2017  

 

2018 рік
Вісник ХНАУ №1 2018 Вісник ХНАУ №2 2018 Вісник ХНАУ №3 2018
Вісник ХНАУ №4 2018

 

 

2019 рік
Вісник ХНАУ №1 2019 Вісник ХНАУ №2 2019 Вісник ХНАУ №3 2019 Вісник ХНАУ №4 ТОМ1  ТОМ2

 

 

2020 рік
Вісник ХНАУ №1 2020 Вісник ХНАУ №2 2020 Вісник ХНАУ №3 2020 Вісник ХНАУ №4 Том1 2020 Вісник ХНАУ №4 Том2 2020

 

 

2021 рік
Вісник ХНАУ №1 2021 Вісник ХНАУ №2 Том1 2021 Вісник ХНАУ №2 Том2 2021 Вісник ХНАУ №3 2021

 


Copyright © 2012-2021 Всі права захищено.
Designed by IntercomSoft
Контакти
+38(066)761-88-43
+38(0572)99-71-60
visen@knau.kharkov.ua
62483, Харківська область, Харківський район, п/в “Докучаєвське - 2”