ЖУРНАЛ ІНДЕКСУЄТЬСЯ В:

    


 

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА

 

 

СЕРІЯ ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Index Copernicus Value (ICV) 2017: 70.84

 

 

 

Збірник наукових праць 

Засновник:

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Рік заснування: 

1997 р.

Проблематика:

економіка, бухгалтерський облік, аудит, банківська справа, фінанси, менеджмент

  Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ № 15455-4027 Р від 05.06.2009
  Галузь науки: економічні науки
  Періодичність: 4 разів на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
  Головний редактор: Олійник Олександр Васильович, доктор економічних наук, професор
  Заступники головного редактора: Ульянченко Олександр Вікторович, доктор економічних наук, чл.-кор. НААН України, професор
  Відповідальний секретар: Пономарьова Марина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент
  Члени редколегії:   

О.В. Олійник, д-р екон. наук, професор

О.В. Ульянченко,  д-р  екон.  наук, чл.-кор. НААН України, професор

М.С. Пономарьова, канд. екон. наук, доцент

Agata Malak-Rawlikowska, PhD of Economics

Prof. Zofia Wilimowska, PhD, Dsc, Director of Institute of Finance

О.І. Гуторов, д-р екон. наук, професор

М.К. Жудро, д-р екон. наук, професор

І.О. Іртищева, д-р екон. наук, професор

І.В. Кошкалда, д-р екон. наук, професор

Л.І. Михайлова, д-р екон. наук, професор

Т.І. Олійник, д-р екон. наук, професор

Г.П. Пасемко, д-р держ. упр., професор

О.В. Святова, д-р екон. наук, професор

Т.В. Стройко, д-р екон. наук, професор

Н.В. Чебанова, д-р екон. наук, професор

Т.В. Калашнікова, д-р екон. наук, доцент

В.К. Горкавий, канд. екон. наук, професор

М.Ф. Огійчук, канд. екон. наук, професор

Н.І. Шиян, канд. екон. наук, доцент

Л.Ю. Кучер, канд. екон. наук, доцент

О.В. Князь, канд. екон. наук,доцент

В.М. Петров, канд. екон. наук,доцент

І.О. Севідова, доктор екон. наук, доцент

Р.М.Шелудько, канд. екон. наук, доцент

Адреса редакції:   

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, п/в "Докучаєвське-2", навч. міст. ХНАУ,  62483. Харківська обл., Харківський р-н,

Тел.: (572) 99-73-01

Правила для авторів:    Вимоги до авторів

  Збірник належить до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з економічних наук (Бюлетень ВАК України.?2009.?№ 11)

   ISSN 2312-3427 Вісник з квітня 2014 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France).

 

 

Архів випусків ресурсу Національна бібліотека імені В.І. Вернадського

 


2013 рік
Вісник ХНАУ №5 2013 Вісник ХНАУ №6 2013 Вісник ХНАУ №7 2013
Вісник ХНАУ №8 2013
Вісник ХНАУ №11 2013  

 


2014 рік
Вісник ХНАУ №3 2014 Вісник ХНАУ №4 2014 Вісник ХНАУ №5 2014
Вісник ХНАУ №6 2014 Вісник ХНАУ №7 2014  

 


2015 рік
Вісник ХНАУ №1 2015 Вісник ХНАУ №2 2015 Вісник ХНАУ №3 2015
Вісник ХНАУ №4 2015 Вісник ХНАУ №5 2015  

 


2016 рік
Вісник ХНАУ №1 2016  Вісник ХНАУ №2 2016

 

2017 рік
Вісник ХНАУ №1 2017 Вісник ХНАУ №2 2017 Вісник ХНАУ №3 2017
Вісник ХНАУ №4 2017  

 

2018 рік
Вісник ХНАУ №1 2018 Вісник ХНАУ №2 2018 Вісник ХНАУ №3 2018
Вісник ХНАУ №4 2018

 

 

2019 рік
Вісник ХНАУ №1 2019 Вісник ХНАУ №2 2019 Вісник ХНАУ №3 2019